info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads v19 980×240 v19

Så vill Attefall stoppa byggbrotten: "Växande engagemang"

En storsatsning för att komma till rätta med kriminaliteten i branschen. Många hoppas på Byggmarknadskommissionen, som börjat kartlägga fusket.
– Problemen är stora. Men det hoppfulla är att det finns ett antal initiativ för att ta itu med dem, säger Stefan Attefall, ordförande för kommissionen.

"Seriösa företag riskerar att slås ut eller få färre jobb", säger Stefan Attefall. Foto: Byggmarknadskommissionen/Mostphotos

Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister för kristdemokraterna, leder arbetet i Byggmarknadskommissionen – ett initiativ från byggbranschen för att kartlägga kriminalitet och ge förslag till att lösa problemen. Kommissionen, som finansieras av Byggföretagen, flera storbolag, Byggnads och andra fackförbund samt byggherrar, inledde sitt arbete i februari. Hittills har man ägnat tid åt att få en bild av branschen. Och Stefan Attefalls bild är tydlig.

– Vi har en rad problem, alltifrån vanligt fusk till organiserad kriminalitet. Det finns hela skalan, säger han och pekar på tre huvudorsaker till att kriminaliteten kunnat växa.

–  En orsak är internationaliseringen med EU-medlemskap och att det är lättare att resa mellan länder, rörligheten som förstärkts de senaste 10–15 åren. Byggbolagen har också i högre grad jobbat med underleverantörer och har mindre egen organisation, vilket har bidragit. Vi har även haft en högkonjunktur med många jobb inom byggsektorn. Det har gjort det lättare för mindre nogräknade företag att få jobb.

Det låter på dig som att det ser illa ut?

– Problemen är stora. Men det hoppfulla är att det också finns ett antal initiativ för att ta itu med dem. Att tillsätta oss är ett uttryck för det. Det finns ett växande engagemang och det har börjat röra på sig hos myndigheter och politiker på senare år.

Hur hotas branschen av kriminaliteten?

– Seriösa företag riskerar att slås ut eller få färre jobb. Det skapar också dåligt rykte och då blir det svårare att rekrytera folk till branschen, eftersom den blir mindre attraktiv.

– Det kan även leda till reaktioner i form av överdrivna lagar och regleringar, vilket gör att man krånglar till hela sektorn som får en sämre utvecklingskraft.

Hur menar du?

– När lagstiftare trampar in och när man börjar reglera löner och annat – då tappar man flexibilitet för parterna. Det blir också sämre innovationsmöjligheter för företagen. Allt blir sämre om man, som en reaktion på fusket, tvingas reglera på ett felaktigt sätt. Lagstiftning är alltid trubbigare än när man löser det på andra sätt. Man kan få en backlash-effekt.

Stefan Attefall anser att vetskapen om kriminaliteten inom bygg har ökat och att kommissionen därför kan komma med förslag som ”landar” och ger resultat.

– Jag ser framför mig att vi kommer att ha förslag på tre nivåer. Förslag till politiken, vilka fel och brister som finns i lagstiftningen. Förslag till myndigheter, hur man bättre kan arbeta inom befintliga regelverk. Och förslag till parterna, vad man borde göra mer av.

I december nästa år ska förslagen från Byggmarknadskommissionen presenteras. Fram tills dess kommer man att lägga fram rapporter och anordna en rad andra aktiviteter, som till exempel seminarier.

Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v19

Du läser: Så vill Attefall stoppa byggbrotten: "Växande engagemang"