info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Pausat lyxbygge får viteskrav: ”Bedrövligt”

Radhusprojektet Vita staden i Hammarbyhöjden har kantats av byggproblem och sex av husen står halvfärdiga sedan bygget lades på is för två år sedan. Nu börjar kommunen få nog.

Vision och verklighet. Kedjehusen i Hammarbyhöjden skulle ha stått klara för flera år sedan.

Småhusbyggaren Småa köptes av Alm Equity 2017 och har dragits med stora problem i ett radhusbygge i Stockholms närförort Hammarbyhöjden. Sex kedjehus i 13-miljonersklassen skulle varit färdiga 2016 men ekar idag spöklikt tomt och har dragit till sig både fukt och klotter.

– Det ser bedrövligt ut. De skulle återuppta arbetet i höst men har väl inte råd. Otroligt att man har så dålig kontroll över sin ekonomi att man inte kan fullfölja, säger Härje Möller, pensionär och bosatt i området sedan 20 år.

Han promenerar förbi varje dag och berättar att det sett ut så här i snart två år.

– I början hade de presenningar över taken, men ungarna har väl dragit av dem. Jag tror att de kommer behöva riva alltihop. Det här blir svårt att bygga klart.

Och nu börjar staden få nog. Jenny Norrman, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor, berättar för Byggnadsarbetaren att staden har en pågående process med Småa/Alm Equity. Staden begär vite för att bygget är försenat och felaktigt utfört. Bland annat har träd skadats och arbete med bergslänt inte utförts enligt stadens krav. Stockholms stad vill att Småa betalar 1,5 miljoner kronor (i 2012 års penningvärde) enbart för förseningen. Utöver det pågår andra vitesdiskussioner.

– Enligt överenskommelsen om exploatering ska samtliga åtaganden vara färdigställda senast fem år efter att detaljplanen vunnit laga kraft och i annat fall kan staden utkräva vite. Staden har i detta fall krävt vite av Småa kopplat till att samtliga åtaganden inte var uppfyllda fem år efter att detaljplanen vann laga kraft. En dialog kring viteskraven pågår just nu. Vi är förhoppningsvis nära en överenskommelse, men det finns inget avtal som är signerat av bägge parter ännu, säger Jenny Norrman.

Detaljplanen vann laga kraft i i januari 2014 och bygget har skjutits upp i flera omgångar. Joakim Alm har tidigare sagt till Mitt i Söderort att arbetet skulle komma igång denna höst. Men nu har Stockholms stad fått informationen att ”målsättningen” är att arbetena ska påbörjas våren 2020.

Men det finns frågetecken kring själva konstruktionen av de halvfärdiga husen, enligt mejlkommunikation mellan Stadsbyggnadskontoret och Småa som Byggnadsarbetaren tagit del av.

”Det vi har sett på plats är att den bakre ytterväggen mot utfyllnadsmassorna har fått stöttas upp inifrån. Vi har även sett på plats att en bärande innervägg inte placerats på vot i bottenplattan utan bredvid. Armeringen som kommer upp ur bottenplattan var avsågad istället för att samverka med väggen. Byggnationerna har även stått ofärdiga under en längre period utan väderskydd vilket gör att vi är fundersamma kring hur materialen kan ha påverkats”, skriver Stadsbyggnadskontoret till Småa i november 2019.

Louise Eklund på Småa svarar i ett mejl till kontoret att de är ”medvetna om projektets utmaningar” och kommer att redovisa identifierade problem innan arbetet återupptas.

Vi har sökt Småa för kommentarer.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50