info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 v43-45

Fick uppdrag på Skanskas myndighetsbygge: Stäms för lönefiffel

Byggnads har lämnat in en ansökan om stämning i Arbetsdomstolen (AD) som rör det litauiska bolaget UAB Laivsta. Företaget har bland annat gjort arbeten för Skanskas räkning.

Kontorsfastigheten "Dialogen" i Jönköping dit bland annat Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ska flytta in började byggas i slutet på 2018. Foto: Skanska

Facket menar att det handlar om ett kollektivavtalsbrott och har därför gått vidare till AD. Förbundet begär 700 000  kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan är UAB Laivsta bundet till Byggavtalet då de har ett hängavtal som tecknades den 4 december 2018. Parterna har haft förhandlingar men inte lyckats lösa konflikten.

Företaget har verksamhet på flera platser i landet. En av dem, som gäller tvisten, är bygget av kvarteret Dialogen i Jönköping, en kontorsfastighet dit de statliga myndigheterna Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ska flytta in. Där har UAB Lavista anlitats av ett annat företag, Litana, som i sin tur är underentreprenör på arbetsplatsen åt Skanska.

På arbetsplatsen har parterna förhandlat om lönen enligt Byggavtalet, men Byggnads och UBA Lavista har inte lyckats komma överens. Och när facket senare begärde ut underlag för granskning av villkoren perioden april-juli 2019 upptäcktes att allt inte gick rätt till.

Konkret så gäller tvisten bland annat timlönen. Facket menar att genomgången visar att bolaget betalt ut en lägre lön än de 161,04 kronor i timmen som de har rätt till enligt avtalet. Vidare framgår det av lönespecifikationerna att de anställda arbetat övertid. Men det framgår inte under vilka tider som detta skett. Totalt menar facket att bolaget betalt 287 000 kronor för lite i lön och övertidsersättning. Och eftersom ett skadestånd ska sättas på en nivå som gör att ett bolag inte vinner på att bryta mot kollektivavtalet anser förbundet att 350 000 kronor är skäligt.

Vidare så kräver facket skadestånd för utebliven helglön, felaktig ersättning när det gäller såväl semester som pension, brott mot reglerna om övertidsuttag och mot Byggavtalets arbetstidsbestämmelser.

Totalt yrkar alltså Byggnads på ett skadestånd på 700 000 kronor.

Under granskningsperioden hade bolaget mellan 3-18 arbetstagare anställda på bygget i Jönköping.

Esbjörn Karlsson är projektledare för Skanska på kvarteret Dialogen. När Byggnadsarbetaren når honom för en kommentar känner han inte till stämningen.

– Det var en nyhet för mig så jag har inga kommentaren. Jag måste få läsa på först vad det handlar om.

Byggnadsarbetaren har även försökt och försöker vidare att nå en representant för Latina som är talesperson för UAB Laivsta i Sverige.

Annons
Infobric 250×600 v43-45

Du läser: Fick uppdrag på Skanskas myndighetsbygge: Stäms för lönefiffel