info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

Experterna i branschen: därför sker ställningsolyckorna

Byggnadsarbetaren ställde frågan till tre aktörer inom ställningsbyggarbranschen om bakgrunden till olyckorna.

Foto: FOTO:STEFAN LINDBLOM

Varför sker ställningsolyckor? 

                                                                                                                                           FOTO:STEFAN LINDBLOM/Helsingborgs-Bild

Anders Ohlsson, höghöjdspedagog, Ställningsskolan:

– Byggarbetsplatsen förändras ständigt. Det brister också ofta i kommunikation och samordning på arbetsplatserna. Tyvärr ser jag ofta dåliga ställningar, särskilt på mindre byggen, där det verkar som folk inte har utbildning. Det finns vissa utbildningar som brister i seriositet och utfärdar intyg för lätt. Jag tror att många beställare inte inser vilket stort ansvar de har för ställningarna.

Varför sker ställningsolyckor? 

STEFAN LINDBLOM/Helsingborgs-Bild

Anders Karlsson, projektledare, Heab Byggställningar:

– En viktig orsak till olycksrisker är en kombination av stress och brist på folk nu under högkonjunkturen. Man har kanske färre ställningsbyggare på ett bygge än man egentligen behöver. Det ökar stressen. Att ha en dialog mellan aktörerna på bygget är A och O.

Vad ska man göra för att minska olyckorna?

Läs också OLYCKSVÅGEN – Vad är det som händer i Skåne?

Platschef Mickael Ivarsson                                                                                   FOTO:STEFAN LINDBLOM/Helsingborgs-Bild

Mikael Iversen, platschef, Peab:

– Ställningsbyggarna måste tas in tidigt i byggplaneringen. Man måste ha en ständig dialog mellan ställningsbyggare och byggföretag. Det gäller att ha respekt för ställningarna och inte göra ändringar själva ute på byggena. Alla måste vara sitt eget skyddsombud.

arrow_forward Senaste nytt