info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Beredskap krav för kylmontörer

Kylmontörer och andra som omfattas av teknikinstallationsavtalet är skyldiga att ha beredskap. Det har domstolen nu slagit fast.

Byggnads och VVS Företagen har varit oeniga om vad teknikinstallationsavtalet egentligen betyder för arbetares skyldighet till beredskap. Frågan var ännu olöst och reglerna oförändrade då det nya kollektivavtalet skrevs under förra veckan. Då blev det upp till Arbetsdomstolen att tolka avtalet, i ett mål om kylmontörers beredskap som kom in dit redan 2014.
I dag, onsdag, kom domen. Den ger arbetsgivarna rätt i att företagen kan kräva schemalagd beredskap. Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen, reagerade med lättnad.
– Det var en jätteviktig dom för framför allt kylbranschen, för där är beredskapen ett så otroligt viktigt moment i affärsverksamheten. Beredskap är en förutsättning för att våra kylföretag ska kunna bedriva den typ av verksamhet som kunderna kräver, säger hon.

Arbetsskyldiga enligt schema

Byggnads har hävdat att företagen inte kan schemalägga beredskap om de inte har enskilda överenskommelser med sina anställda. Annars menade Byggnads att man bara kan beordra beredskap i akuta situationer som innebär ”fara i dröjsmål”. Det skulle då handla om lägen som kan innebära fara för liv och hälsa eller viktiga samhällsfunktioner.
– Till exempel att ammoniak läcker ut och att det då kan bli fara för människor, sa Byggnads ombudsman Anders Larsson till Byggnadsarbetaren tidigare i år.
Men domstolen slår fast att anställda är arbetsskyldiga enligt beredskapsschema så länge andra regler, som att en person endast får ha beredskap var femte vecka, följs.

Oklara krav på utryckning

För att kräva att den som har beredskap verkligen rycker ut på ett jobb krävs fara i dröjsmål, enligt domstolen. Men här kvarstår en oklarhet. Arbetsgivarna ställer inte upp på Byggnads tolkning att ”fara i dröjsmål” handlar om fara för liv och hälsa eller viktiga samhällsfunktioner. Man menar att det också kan gälla att kunder riskerar stor ekonomisk skada. VVS Företagen ville ha även detta fastslaget i domstol. Men rätten tyckte inte att frågan hörde hemma i det aktuella målet.
Det står alltså klart att arbetare är skyldiga att ha beredskap efter schema, men det är ännu oklart exakt när den med beredskap också är skyldig att rycka ut. Anita Hagelin väntar sig dock inga större problem på den fronten, hon säger att det tidigare aldrig varit problem med att komma överens om vilka situationer som är akuta.


Läs mer
VVS: Nytt avtal ger 4,69 i timmen
Kylmontören: ”Det är kaos”

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Beredskap krav för kylmontörer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig