info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 v43-45

21 anställda saknade arbetstillstånd – chef döms

Företaget hade 21 anställda utan arbetstillstånd. Nu döms företrädaren till villkorlig dom och byggföretaget ska betala drygt 1,5 miljoner kronor till staten.

Företaget anlitade 21 personer som saknade arbetstillstånd. Bilden är en arkivbild. Foto: Mostphotos

Södertörns tingsrätt fällde mannen för brott mot utlänningslagen. Företaget som han äger arbetar bland annat med rivning, städning och hantlangning och har haft jobb på olika byggen i Stockholmsområdet.

Mannen har erkänt att han haft 21 utländska arbetare anställda trots att de saknade tillstånd. Bevisningen gäller tiden 1 juni-31 december 2018.

Allt uppdagades då en underentreprenör till Einar Mattsson Byggnads skulle anlita bolaget och Einar Mattson gjorde kontroller av de anställda hos Migrationsverket. När det visade sig att många av dem saknade arbetstillstånd ledde det i sin tur till polisutredning och åtal.

Företrädaren för företaget har uppgett att han haft många asylsökande anställda genom åren, som han rekryterat genom olika hemsidor.
Han hävdar att han kontrollerat de anställdas LMA-kort, dokument som visar att man har rätt att vara i landet medan uppehållstillstånd utreds. Dessa, hävdar han, har i detta fallet varit förfalskade och han har förnekat att han varit oaktsam eller haft uppsåt att begå brott.

Någon konkret bevisning finns inte av förfalskade kort och ingen av de utländska arbetarna har hörts i målet.

Polisens utredare och tingsrätten tycker det är anmärkningsvärt att bolaget haft så många anställda som saknat tillstånd. Gränspolisen anser att det inte kan röra sig om ett misstag och pekar på att bolaget skulle haft rutiner för att förvissa sig om att alla jobbade lagligt.
Bolaget hade vid tillfället en årsomsättning på 16 miljoner kronor.

Rätten anser att ett företag som driver verksamhet där man systematiskt värvar tredjelandsmedborgare som arbetskraft har ett särskilt ansvar att sköta detta enligt alla lagar och regler.

Företagaren har inte följt den underrättelseskyldighet han har. Om han gjort det hade han upptäckt att personerna saknat tillstånd betydligt tidigare, hävdar rätten.

Annons
Infobric 250×600 v43-45

Du läser: 21 anställda saknade arbetstillstånd – chef döms