Publicerad 4 november 2015 09:20

Kritik mot facket efter utvisning

Byggnads: "Vi uppger snittlönen"

Byggnads har fått hård kritik för att en man nekats arbetstillstånd för jobb i byggbranschen efter att facket yttrat sig om lönen. "Avgörandet ligger hos Migrationsverket" säger Byggnads.

I förra veckan rapporterade Sveriges Radio om en familj från Albanien som fått besked om utvisning. Familjen nekades först asyl, därefter sökte de arbetstillstånd för att föräldrarna hade jobb här. Men det blev avslag och enligt Sveriges Radio är anledningen att pappan tjänar för lite.
Mannen hade en lön på 19 500 kronor. I processen för att söka arbetstillstånd ingår att facket, i detta fall Byggnads, yttrar sig över lönerna. Facket ska då ha uppgett att mannen borde ha tjänat 32 000 kronor.

"Det är snittlönen"

På sociala medier har Byggnads sedan ifrågasatts hårt, kritikerna menar att lönen de uppgett är orimligt hög. "Förjävligt att ett fackförbunds påhitt ska kunna förstöra för en hel familj så här ..." och "Byggnads är ett vidrigt fackförbund" är några exempel på hur det låtit på twitter. Gång på gång ifrågasätts nivån på 32000. Vi frågade Lars Holmström, ordförande för Byggnads region Stockholm-Gotland, var den kommer ifrån.
- Det är snittlönen i Stockholm för en byggnadsarbetare, en yrkesarbetare. Det är samma pengar som vi tecknar kollektivavtalen på i dag när vi skriver ett hängavtal eller löneöverenskommelser med företag så ligger det på den nivån, säger han.

"Migrationsverket avgör"

Skulle ni ha kunnat uppge någon slags lägstanivå eller utbetalningsnivå i stället?
- Det tycker jag inte att vi skulle gjort, men hade vi uppgett en utbetalningsnivå så hade den varit högre. Utbetalningsnivån i Stockholm ligger på 189 kronor i timmen, det blir mer än 32 000.
Vad tycker du om Byggnads roll i systemet där ni ska yttra er om besluten om arbetstillstånd?
- Vi bedömer bara att anställningsvillkoren är i nivå med de villkor som står i kollektivavtalet, eller praxis inom yrket. Och det är inte vi som avgör, utan det är arbetsgivarna och Migrationsverket som gör ett avgörande.
Men tycker du att det är ett vettigt system, ett bra sätt för er att komma in i processen?
- Det är bra att vi tar vår roll för att berätta hur lönerna ser ut i avtalet. Men avgörandet ligger ju hos Migrationsverket och arbetsgivarna. Vi ska ju vara en remissinstans och det är väl bra.
Vet du vad mannen som radion rapporterat om tillhörde för yrkesgrupp?
- Nej, jag har inte de uppgifterna, men vi bedömer ju inte enskilda personer utan vi bedömer ju nivån i avtalet.
Hur känner du inför den utvisade familjens situation nu?
- Jag tycker att han skulle ha fått stanna och haft rätt lönenivå och schyssta villkor som alla andra här i Sverige.
Kan du förstå att det kan sticka i ögonen att han inte får stanna när han har en lön på 19 500 som han är nöjd med?
- Jag tänker på att alla ska ha schyssta villkor, oavsett vart man kommer ifrån.

Villkoren ska inte vara sämre än avtal

I utlänningslagen står att arbetstillstånd får ges om man erbjudits en anställning där lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Byggnads eller annat fackförbund ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren, beslutet om huruvida ett arbetstillstånd sedan beviljas fattas av Migrationsverket.
Byggnadsarbetaren kommer under dagen även intervjua en av de personer som kritiserat Byggnads löneuppgifter.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Är det medel- eller medianlön som redovisats? Det är en viktig information när det gäller lön. Ett "snitt" säger inte heller något utan att man också redovisar spridningen, högsta/lägsta lön i beräkningen. Enkel statistikkunskap på gymnasienivå.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se