Publicerad 14 oktober 2015 10:15

Miljonkrav mot Byggnads i Högsta Domstolen

Företagare vill ersättas för blockad

Företagaren kräver miljonskadestånd för Byggnads blockad. På tisdagen togs delar av fallet upp i Högsta Domstolen. HD ska avgöra om den här typen av krav alls kan riktas mot Byggnads.

- Jag är nöjd att det blev så här till sist, sa Byggnads lokale ordförande i Östergötland till Byggnadsarbetaren när företaget HGS tecknat hängavtal med Byggnads sommaren 2007, efter nästan ett års blockad.
Men det skulle visa sig att sista kapitlet var långt ifrån skrivet i konflikten mellan företagets ägare och Byggnads.
Sedan 2009 driver företagaren en skadeståndsprocess mot Byggnads. Han begär drygt en miljon kronor, främst i ersättning för ekonomiska förluster som ska ha följt av blockaden. Företaget gick i konkurs kort efter att företaget skrivit på hängavtalet sommaren 2007, det förklaras också med svårigheter orsakade av blockaden.

"Bröt mot Europakonventionen"

Som grund för sina krav har företagaren angett att Byggnads, i och med blockaden, brutit mot Europakonventionens regler om föreningsfrihet och rätt till skydd för egendom.
Resonemanget bottnar i att det ursprungliga kravet på avtal innehöll krav på så kallade granskningsavgifter som arbetsgivaren skulle betala till Byggnads. Detta inslag i Byggnads avtal kritiserades senare av Europadomstolen och var bortplockat när HGS tecknade kollektivavtal 2007. Men företagaren och hans företrädare från organisationen Centrum för Rättvisa, menar alltså att kraven som låg bakom blockaden då den inleddes 2006 var olagliga och att agerandet stred mot Europakonventionen.

Målet kan återgå till tingsrätten

Europakonventionen reglerar skyddet för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, normalt sett är det stater som kan hållas ansvariga för brott mot den.
Både tingsrätten och hovrätten har också kommit fram till att privata aktörer på den svenska arbetsmarknaden, i detta fallet Byggnads, inte kan bli skadeståndsskyldiga för kränkningar av konventionens regler. Det är just den frågan som även Högsta Domstolen nu ska testa; om man alls kan kräva pengar av Byggnads för de påstådda brotten mot just Europakonventionen.
Om domstolen kommer fram till att det är möjligt prövas själva fallet, med sina specifika skadeståndsanspråk, på nytt med start i tingsrätten. Om HD kommer till samma slutsats som tingsrätten och hovrätten har företaget förlorat målet.

Nyckelord:

Blockad, Byggnads, EU

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen
Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen
Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen

LÄS MER

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Vilket verktyg kan du inte vara utan?

Vilket verktyg kan du inte vara utan?

Svarsalternativ Antal röster
Skruvdragaren 50
Hammaren 33
Annat verktyg 28
Polygripen 14
Najomaten 10
Borrmaskinen 6

Lönen på tomgång för maskinförarna

Det går trögt för maskinlönerna. Det senaste året har de ökat med knappt tre kronor per timme.

Webbreporter

Tipsa Ivar Andersen!

Ivar Andersen
010-6011036
Skicka e-post

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se