Publicerad 14 oktober 2015 10:15

Miljonkrav mot Byggnads i Högsta Domstolen

Företagare vill ersättas för blockad

Företagaren kräver miljonskadestånd för Byggnads blockad. På tisdagen togs delar av fallet upp i Högsta Domstolen. HD ska avgöra om den här typen av krav alls kan riktas mot Byggnads.

- Jag är nöjd att det blev så här till sist, sa Byggnads lokale ordförande i Östergötland till Byggnadsarbetaren när företaget HGS tecknat hängavtal med Byggnads sommaren 2007, efter nästan ett års blockad.
Men det skulle visa sig att sista kapitlet var långt ifrån skrivet i konflikten mellan företagets ägare och Byggnads.
Sedan 2009 driver företagaren en skadeståndsprocess mot Byggnads. Han begär drygt en miljon kronor, främst i ersättning för ekonomiska förluster som ska ha följt av blockaden. Företaget gick i konkurs kort efter att företaget skrivit på hängavtalet sommaren 2007, det förklaras också med svårigheter orsakade av blockaden.

"Bröt mot Europakonventionen"

Som grund för sina krav har företagaren angett att Byggnads, i och med blockaden, brutit mot Europakonventionens regler om föreningsfrihet och rätt till skydd för egendom.
Resonemanget bottnar i att det ursprungliga kravet på avtal innehöll krav på så kallade granskningsavgifter som arbetsgivaren skulle betala till Byggnads. Detta inslag i Byggnads avtal kritiserades senare av Europadomstolen och var bortplockat när HGS tecknade kollektivavtal 2007. Men företagaren och hans företrädare från organisationen Centrum för Rättvisa, menar alltså att kraven som låg bakom blockaden då den inleddes 2006 var olagliga och att agerandet stred mot Europakonventionen.

Målet kan återgå till tingsrätten

Europakonventionen reglerar skyddet för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, normalt sett är det stater som kan hållas ansvariga för brott mot den.
Både tingsrätten och hovrätten har också kommit fram till att privata aktörer på den svenska arbetsmarknaden, i detta fallet Byggnads, inte kan bli skadeståndsskyldiga för kränkningar av konventionens regler. Det är just den frågan som även Högsta Domstolen nu ska testa; om man alls kan kräva pengar av Byggnads för de påstådda brotten mot just Europakonventionen.
Om domstolen kommer fram till att det är möjligt prövas själva fallet, med sina specifika skadeståndsanspråk, på nytt med start i tingsrätten. Om HD kommer till samma slutsats som tingsrätten och hovrätten har företaget förlorat målet.

Nyckelord:

Blockad, Byggnads, EU

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se