info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Vissa arbetsskador är mer komplexa"

Leif Appelberg, chef för omprövningsenheten hos AFA, medger att Leif Kåvestads ärende hanterats felaktigt.

AFA:s beslut ändrades flera gånger, trots att handläggaren hade underlaget från början. Kan man lita på AFA?
– Ja, det kan man. Det är väldigt många kunder, som får sina ärenden godkända, och som får ersättning enligt de försäkringsvillkor som finns. 804 ärenden gick till omprövningsnämnden 2012, från kunder som inte var nöjda med beslutet, ställ det i relation till det stora antal på 61 000, som anmälde arbetsskada. I det perspektivet så vågar jag säga, att man kan lita på AFA. Sen sker det givetvis misstag, oavsett vilket yrke du har så kan det ske misstag.
De allra flesta nöjer ju sig, med det första beskedet från AFA. Vad är det som säger att det som drabbat Leif Kåvestad, inte har drabbat fler?
– Vissa ärenden är ju mer komplexa. De flesta ärenden är ju relativt enkla att reglera. Du halkar på din arbetsplats, det är en klar och tydlig skada, jag har ett ärende nu: en man fick något över sig och som blev totalförlamad från halsen och nedåt, det är ett väldigt tydligt ärende. Och när det gäller inkomster så är det väldigt tydligt vad den här personen har haft i inkomst. Det innebär ju att där är risken för att vi ska göra misstag är väldigt liten.
Är byggbranschen svår tycker ni? Med varierande lönenivåer och olika löneformer?
– Om du du är kommunalanställd, eller landstingsanställd, är det väldigt tydligt vad man har i lön under åren, men byggbranschen är inte så, och det kan vara en viss problematik här. För majoriteten av ärendena är det inget problem, men ibland är det problematiskt.
Leif Kåvestads ärende är ju ett sådant exempel, men kan det vara så att fler har fått fel livränta på grund av fel underlag? Borde ni inte gå igenom era ärenden som gäller byggnadsarbetare nu?
– Om det underlag vi fått är fel, och vi får in nytt korrekt underlag, så kan gamla beslut omprövas.
Har ni något system för att upptäcka fel i ärendena?
– Ja, det finns ett sådant system, det förekommer kontinuerliga kvalitetsgranskningar. Vi på omprövningsavdelningen påpekar när det finns vissa saker att uppmärksamma, i de ärenden vi omprövat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Vissa arbetsskador är mer komplexa"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig