info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Vi har ingen dold agenda"

I veckans nummer av Byggnadsarbetaren skriver vi om Peabs nya division för stora och komplexa byggen. Här kan du läsa hela intervjun med divisionschefen Pekka Merta, som är nedkortad i papperstidningen.

Speciella projekt har tidigare varit en lokal Peabenhet i Västsverige, men i höst har den blivit en rikstäckande division. Den ska ha hand om stora och komplexa projekt inom husbyggnad. Här kommer även koncernkunder som man har långvarig samverkan med hamna, ett exempel är Ikea som Peab bygger tio varuhus åt.

Vad är det som krävs extra för att driva de här större projekten?
– Om det kommer in ett stort projekt på en lokal marknad så har man inte resurser och kapacitet i den lokala organisationen, så där är vi ett väldigt starkt komplement till Peabs lokala organisation.
– Sen är det ju en spetskompetens att driva stora projekt.

Kan du ge exempel på vad som är knepigt med de stora projekten?
– Det är att vi har koll på processen och gör rätt från början, hela vägen. Vi är duktiga på att marknadsföra Peab, att vi har kompetensen in house för att driva projektering, planering, inköp och logistik.

Är ni en särskild stab på tjänstamannasidan som är anställd inom Speciella projekt?
– Vi har i dag cirka hundra tjänstemän i vår organisation.

Men på yrkesarbetarsidan är det ingen som har sin anställning knuten till Speciella projekt?
– Nej, nu när vi bildar den här nya divisionen som ska jobba brett geografiskt så kommer vi inte ha en stor hantverkarstab inom Speciella projekt, utan vi har Peabs lokala enheter där man har hantverkarna anställda. Och eftersom vi också är så pass stora volymmässigt så är det klart att vi måste ju ta topparna med att använda marknaden.
– Vi kommer givetvis nyttja Peabs resurser på lokal marknad om rätt resurser är lediga.

I första hand ser ni över de lokala resurserna?
– Ja, vi kan ju aldrig gå in och säga att nu köper vi till exempel Hantverksfabriken (företag som Peab anlitar, redaktionens anmärkan) och så har vi lediga resurser på orten. Det funkar inte, utan vi toppar så att säga med externa resurser.

Det har varit väldigt mycket jobb sålda på en rad projekt i väst, bland annat Nordby köpcentrum och Ikea i Uddevalla. Kommer ni ha närmre till det arbetssättet i den här divisionen än generellt i Peab?
– Om vi samverkar med lokala enheter och det finns egna resurser kommer vi nyttja dem till våra projekt. Sen är det klart att vi är också i behov av att kanske få in företag som är specialiserade på ett visst arbete, för det blir ju väldigt effektivt.
– Du sa det här med Nordby, Ikea och så vidare. Men jag tror samtidigt att ingen har blivit lidande av det. Vi har inte haft de resurserna lediga så då går vi in med externa resurser på de enskilda projekten.

Men i Uddevalla där Speciella projekt började bygga ett Ikeavaruhus i somras har ju både snickare och betongarbetare gått hem under hösten.
– Ja men det har nog blivit nu efter att vi drog igång det jobbet, det har kommit väldigt fort en neddragning där uppe.

Varsel lades innan semestern.
– Jag kan inte exakt hur det ser ut i Uddevalla. Men det finns inget uttalat att vi bara ska jobba med externa resurser. Det finns ingen dold agenda från vår sida. Så jag är tydlig där.

Från fackligt håll är man väldigt kritisk till att mer och mer jobb säljs ut i byggbranschen. Man menar att det blir svårt att hålla samman arbetsmiljöarbetet och att kontrollera anställningsvillkoren. Vad tycker du?
– Jag vill poängtera att vi från Peab har största fokus på arbetsmiljöfrågorna och vi gör absolut ingen skillnad på vårt arbetsmiljöansvar eller hur vi vill att våra arbetsplatser ska se ut bara för att vi använder underentreprenörer.
– När det gäller att säkerställa att det är rätt anställningsvillkor och företag som gör rätt för sig när vi tar in underentreprenörer så har vi ett preventivt samarbete med skattemyndigheterna, där vi gör allt i vår makt för att följa alla lagar och avtal.

Arbetsmiljön på bland annat Ikeabygget i Uddevalla har varit kritiserad och kritiker menar att det hänger samman med att ingen har sammanhållet ansvar för arbetsmiljön.
– Jag kan inte enskilda händelser på våra projekt. Men jag är mycket tveksam till att det skulle bero på att vi har underentreprenörer i stället för egen personal.

Finns det kunder i de här jätteprojekten som faktiskt uttalar att man ska konkurrensutsätta de olika bitarna i projektet?
– Ja det är klart att går vi in i samverkansprojekt där kunden har någon typ av partneringavtal då är ju frågorna centrala; är det här det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra vårt projekt på? Det är en dialog vi ständigt har med våra kunder.

Förekommer det att ni säljer jobb till andra entreprenörer för att kunden kräver det för att få ett lägre pris?
– Det är klart att i en dialog med kunden där vi har ett tätt samarbete, att man tittar på vad som är det mest effektiva sättet att genomföra delmomentet i projektet.

Och då skulle ett lägre pris kunna vara bara för sig ett argument för att köpa in även enklare arbetsuppgifter, även om man skulle ha egen personal?
– Ja det kan det ju vara.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Vi har ingen dold agenda"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig