info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Vi behöver vidta åtgärder"

Ingeborg Watz Forslund är chef för utveckling och stöd till handläggare på Försäkringskassan. Vi ställer henne mot väggen om arbetsskadeförsäkringen.

Hur ser du på att antalet arbetsskadeärenden har minskat från cirka 19 500 för tio år sedan till cirka 2 500 i dag?
– Det finns troligtvis ett stort mörkertal med personer som kanske skulle ha rätt till ersättning men som inte söker, det här är ett generellt problem. Vi tittar just nu på vad vi kan göra, för att säkerställa att vi inte missar personer som kan ha rätt till ersättning. En trolig anledning till minskningen är de förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes 2008.

Läs mer
Arbetsskadade blir utan skydd
Kräv din rätt – tips att tänka på

Jag har flera exempel från byggbranschen där personer inte fått information om arbetsskadeförsäkringen, eller om att de personligen måste söka ersättning. Hur ser du på det?
– Inspektionen för socialförsäkringen har ju också pekat på detta och vi kommer nu att se över hur vi kan rusta sjukpenninghandläggarna, så att de kan ge rätt information om arbetsskadeförsäkringen och kan slussa personen vidare till våra arbetsskadehandläggare vid rätt tidpunkt. Vårt mål är att det här kommer in som en rutin i framtiden. När en person gör en anmälan om arbetsskada, får personen ett bekräftelsebrev, där det tydligt står att du ska och hur du ska ansöka om ersättning.
Räcker det för att det ska bli rättssäkert?
– Dels kommer vi att se över hur våra rutiner ser ut, men vi kommer också se till att våra nyanställda får informationen. Det handlar om att se över internutbildningarna helt enkelt.
Den som är skadad känner ju ofta inte till på detaljnivå, vilka intyg som behövs för att ärendet ska gå vidare till prövning. Ska Försäkringskassan vägleda den arbetsskadade?
– Det är klart att vi ska hjälpa till om det behövs så att det blir rätt.
Kritiker menar att sjukpenninghandläggarna vet för lite om arbetsskadeförsäkringen för att kunna bistå med detta?
– Visst, och det kan vara knepigt när en person har en rehabilitering på gång, att veta när det är dags att ansöka om arbetsskadeersättning. Under rehabiliteringen har man ju kontakt med sjukpenninghandläggaren och inte med arbetsskadehandläggaren. Där finns det troligtvis ett glapp på grund av regelförändringarna inom sjukförsäkringen 2008. Vi har startat ett projekt där målet är att få bukt med det här.
Inspektionen för socialförsäkringen anser att Försäkringskassan på eget initiativ ska begära in handlingar som underlättar en arbetsskadeutredning.
– Det är rätt. Ett läkarintyg för sjukpenning, räcker ibland inte för att bedöma om nedsättningen av inkomstförmågan kommer att bestå minst ett år framåt i tiden. Vi håller med om att vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Det medicinska underlaget bör kompletteras i fler ärenden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Vi behöver vidta åtgärder"