info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads v19 980×240 v19

Splittrade byggsignaler – bostäder planar ut

Konjunkturen i byggbranschen är nu något svagare än normalt. Hur utvecklingen blir framöver är oklart men det finns positiva signaler för bostadsbyggandet.

Aktiviteten i byggsektorn är nu något lägre än normalt. Foto: Cenneth Niklasson

Torsdagens konjunkturrapport från Konjunkturinstitutet (KI) visar att indikatorn för hur hög aktiviteten är i byggbranschen har stigit. Den har ökat från 92,8 i juli till 93,3 i augusti. En siffra på 100 anses vara en normalnivå för byggandet.

Främst är det byggbolagens tidigare ovilja att nyanställa som fått indikatorn att lyfta något. Företagen uppger att de nu är något mindre negativa till att anställa. Det gäller främst byggbolag med inriktning mot anläggningsverksamhet.

Läs också Efter storvarslet – så många har fått lappen i sommar

Men trots en något högre vilja att anställa rapporterar byggföretagen om ett minskat byggande. Det gäller främst husbyggarna, men till viss del även anläggningsbyggarna.

Om vi ser framåt, på tre månaders sikt, så visar barometern från KI att husbyggarnas negativa signaler sedan i våras om ett allt mer minskat bostadsbyggande ser ut att stanna av. Nu förväntar de sig att produktionen kommer ligga kvar på nuvarande nivå.

Trots det förväntar sig byggbolagen att antalet sysselsatta i branschen kommer att fortsätta minska under kommande månader

Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v19

Du läser: Splittrade byggsignaler – bostäder planar ut