info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

Skadestånd till avskedade

Byggnads vann i Arbetsdomstolen mot byggföretaget Julins Snickeri & Ytbehandling AB. Tvisten gällde avsked utan saklig grund av två byggnadsarbetare. Byggföretaget döms att betala skadestånd till de avskedade männen.

Tvisten börjar med att en anställd på Julins Snickeri & Ytbehandling AB, som ligger i Göteborg, förklarar för sin arbetsgivare att han inte längre kan arbeta övertid eftersom hans fru är tillbaka på jobbet efter en tids föräldraledighet. Arbetsgivaren kräver ändå att den anställde ska arbeta övertid. Efter en ordväxling skiljs de åt och den anställde byggnadsarbetaren åker hem. Dagen efter, den 27 mars 2009, får han reda på av en ombudsman på Byggnads att han blivit avskedad. Den avskedade mannen får även ett brev från sin arbetsgivare där det framgår att han blivit av med jobbet, bland annat på grund av arbetsvägran.

Kollega avskedad

Snart efter det första avskedet blir ytterliggare en anställd av med jobbet. Det är en kollega till den avskedade mannen som konfronterar sin arbetsgivare och undrar varför de sparkat en anställd, men han får inget ordentligt svar. Mannen är sjukskriven på grund av en skada han fått på jobbet. Ett par veckor senare blir även denna man av med jobbet. Julins Snickeri & Ytbehandling AB motiverar avskedet med att han inte lämnat in ett läkarintyg och att han var hotfull mot sin arbetsgivare då han konfronterade sin chef. Mannen hävdar att han visst har lämnat in ett sjukintyg och att han aldrig betett sig hotfullt mot sin arbetsgivare.

Skadestånd

Tvisten går senare till både lokal och central förhandling, men utan resultat. Byggnads stämmer då Julins Snickeri & Ytbehandling AB i arbetsdomstolen. I sitt utlåtande går arbetsdomstolen på Byggnads linje och dömer Julins Snickeri & Ytbehandling AB att betala skadestånd och utebliven lön till de bägge männen på över 600 000 kronor var. Julins snickeri & ytbehandling AB blir även skyldig att betala 10 000 kronor i skadestånd till Byggnads för kollektivavtalsbrott.

Peter Leander
arrow_forward Senaste nytt