info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 v38, 39

Siffor från Skatteverket: 226 byggföretag hårt drabbade av coronakrisen

Över 200 företag inom byggsektorn drabbades extra hårt ekonomiskt under coronakrisens första månader. Omsättningen minskade med mer än 30 procent.

Det visar färska siffror från Skatteverket, som ansvarar för utbetalning av omställningsstöd.

Byggsektorn har hittills klarat sig relativt bra under coronakrisen, men vissa företag har dock drabbats hårt. Bland annat företag som specialiserat sig på byggservice, åt kunder som påverkats av coronan, till exempel äldreboenden.

Statistiken visar att det framför allt är mindre företag som söker och får stöd. Företag med färre än 50 anställda står hittills för nästan 99 procent av alla ansökningar om man ser till alla branscher.

226 byggbolag fick se sin omsättning sjunka med mer än 30 procent under våren. Dessa företag har ansökt om att få omställningsstöd från Skatteverket och hittills har 226 granskats, och beviljats stöd. Men antalet ansökningar är fler eftersom Skatteverket har en viss handläggningstid., det görs noggranna kontroller innan pengarna betalas ut.

-Ansökningstiden går ut om en månad och troligtvis kommer det in fler ansökningar. Vi vill ha in revisorsintyg från bolagen och detta kan göra att en del företag inte fått iväg sin ansökan än, säger Lars Alsäter på Skattemyndigheten.

För att få stödet, ska företagen visa att omsättningen minskade med mer än 30 procent under mars och april. Firmorna ska också visa att man gjort vad man kan för att hålla igång verksamheten.

Beroende på hur mycket omsättningen minskat, får man olika mycket i stöd till sina fasta kostnader. Lokalkostnader, leasing av bodar, bilar, maskiner, anläggningstillgångar, räntor, skatter är några exempel på kostnader som täcks av stödet.

Annons
Infobric 250×600 v38, 39

Du läser: Siffor från Skatteverket: 226 byggföretag hårt drabbade av coronakrisen