info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lönefajter i Skåne på väg att lösas

Efter en rad tvister om löner på Peab i Skåne har fack och företag nu gjort en principöverenskommelse, samt börjat arbeta på den framtida relationen. Sex projekt är kvar att komma överens om, målet är att få alla klara i augusti.

I våras uppstod problem med att komma överens om lönerna på en rad Peabprojekt i Skåne.
Tvisterna har handlat om oenighet runt vilka parametrar som ska påverka ackordet. Enligt Byggnads ville Peab väga in sådant som byggnadsarbetarna inte kan påverka, då projektens hela ekonomi skulle få inflytande över ackordet.
– Ibland erbjuder vi premieackord, ibland erbjuder vi bara timmar, ibland en lönemodell där hela projektets ekonomi finns med i ackordet. Olika modeller för olika arbetsplatser och det är helt okej enligt byggavtalet, sa Peabs förhandlingschef Urban Alm i en kommentar till Byggnadsarbetaren i juni.

LÄS MER: Bodsittning på Peab i Skåne

”Ska lösas under augusti”

Nu uppger Roland Wiking, avtalsansvarig på Byggnads i Skåne att man har enats om hur man ska gå vidare.
– Vi har gjort en principöverenskommelse med Peab gällande lönehanteringen, säger han.
Ett av projekten där man inte kommit överens om lön har gått så långt som till strandade centrala förhandlingar. Men för samtliga övriga projekt ska det, enligt den gemensamma ambitionen, finnas löneöverenskommelser innan augusti övergår i september.
Inom de ramarna har i nuläget överenskommelser gjorts gällande ett tiotal av projekten, medan sex stycken återstår. Diskussioner om dem fortsätter under torsdagen, enligt Roland Wiking.
Han säger att det varierar exakt hur överenskommelserna på varje projekt ser ut men att de inte innebär att man ensidigt använt Peabs modell.

Påslag på utbetalningsnivån

När löneöverenskommelse saknas på ett projekt gäller egentligen utbetalningsnivån, en lägre lönenivå som regleras i kollektivavtalet.
I den infekterade tvisten mellan NCC och Byggnads i Västsverige, som fick sin lösning under onsdagen, har ett uppmärksammat inslag varit att NCC, i strid med avtalet, valt att betala ut en högre lön än utbetalningsnivån medan tvisterna pågått. Roland Wiking säger att en del i överenskommelsen mellan Peab och Byggnads i Skåne är just att Peab fått lov att för en begränsad period betala ut en högre lön till anställda som arbetat mot utbetalningsnivån.
Här är det alltså inte ett avtalsbrott, utan i överenskommelse med Byggnads och i ljuset av att man förbundit sig att komma överens innan augusti slutar.

Arbetsgrupp för framtida samsyn

Utöver att göra uppgörelser för de nu aktuella arbetsplatserna ska Byggnads och Peab tillsätta gemensamma arbetsgrupper på två områden.
– En arbetsgrupp ska under hösten titta på hur man kan hitta en samsyn på hur man ska hantera lönefrågor på Peab, säger Roland Wiking.
En annan arbetsgrupp ska jobba med hur fack och företag kan bli mer lösningsfokuserade.
– Vi ska hitta tillbaka till bättre relationer, det har vi förbundit oss att arbeta med, säger Roland Wiking.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lönefajter i Skåne på väg att lösas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig