info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ljusning för byggbranschen

Det ljusnar för byggbranschen enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos. Uppgången drivs av bostadsbyggande. Nästa år väntas ökad aktivitet inom infrastruktur.

Sveriges Byggindustrier skriver i sin nya prognos att ökad efterfrågan på bostäder följer av att hjulen börjar snurra i den svenska ekonomin. Bostadsbyggandet är motor för tillväxten i branschen i år, nästa år väntas infrastrukturinvesteringarna också få större betydelse.

Hög aktivitet norrut

Enligt rapporten är uppgången i byggandet ojämnt fördelad över landet. Längst upp i norr råder en hög aktivitet. Det beror på expansion inom gruvnäringen som skapar behov av lokaler och infrastruktur. I Stockholm, Mälardalen och Göteborgsregionen är utvecklingen positiv tack vara bostadsbyggande och infrastrukturprojekt.
Trögare går det i Skåne och i flera icke kustnära regioner.

Ökning i alla sektorer

Förra året ökade bostadsinvesteringarna medan investeringarna i såväl lokaler som anläggning sjönk.
I år och nästa år väntas ökningar på samtliga områden. Investeringarna i bostadsbyggande väntas öka med tio procent i år och två procent nästa år. Inom lokalsektorn förväntas en enprocentig ökning både i år och nästa år. På anläggningssidan tror man på en tvåprocentig ökning i år och en fyraprocentig nästa år.
Om prognosen stämmer ökar de totala bygginvesteringarna med fem procent i år och två procent nästa år.

Kompetensbrist hotar

Sveriges Byggindustrier räknar med att detta också innebär att sysselsättningen kommer öka. 2015 väntas antalet sysselsatta i branschen ligga på ungefär 320 000. Det är i så fall den högsta siffran sedan 1992.
Enligt prognosen riskerar kompetensbrist att bli en flaskhals för tillväxten. Man skriver att företagen i den situationen måste överväga att rekrytera nyutbildade som kan behöva en kompletterande utbildningsinsats. Man poängterar också att det kommer behövas tillskott av arbetskraft från andra länder och hävdar att det finns oroande signaler om att den fackliga sidan vill begränsa möjligheten att anlita personal från andra länder.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ljusning för byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig