info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Lättare få extra sjukpenning

Skanska har jobbat fram en ny modell med automatisk ersättning från AFA Försäkringar vid sjukdom och föräldraledighet. Nu kan alla byggbolag med kollektivavtal följa efter.

De kollektivavtalade försäkringarna ger byggnadsarbetare cirka 10 procent extra sjukersättning och föräldrapenning förutom den som betalas ut från Försäkringskassan. Det gäller vid sjukdom längre än 14 dagar. Tidigare var den enskilde själv tvungen att ansöka om ersättningen från AFA Försäkringar.

”Orättvist”

På Skanska uppmärksammade man för några år sedan att 4 av 10 av deras anställda byggnadsarbetare inte skickade in ansökningsblanketten till AFA Försäkringar med en begäran om ersättning.
– Vi tyckte att systemet var orättvist jämfört med tjänstemännen där arbetsgivaren sköter anmälan till Collectum. Vi ville försöka ändra på detta, säger Jens Danielsson, HR-specialist på Skanska.

Villkoren satte stopp

Skanska började i detta läge att prata med parterna – LO och Svenskt Näringsliv – om att de ville lyfta idén med att hitta en lösning som var lika för alla anställda. Problemet var att det enligt villkoren i försäkringsavtalen inte var möjligt.
– Vi och AFA Försäkringar hade lite olika målbilder i detta läge. Vi ville göra det mer rättvist och de ville få ett mer hanterbart system, men de kunde inte driva frågan om villkoren. Det var vi tvungna att göra, säger Jens Danielsson.

”Skanska fick ett undantag”

Efter lite diskussioner fram och tillbaka gav parterna Skanska ett undantag från gällande villkor. Tillsammans med AFA Försäkringar drog de då igång ett projekt. Nya rutiner infördes där Skanska skickade in anmälan direkt till AFA Försäkringar vid sjukdom. Därmed fick byggnadsarbetarna ersättningen automatiskt. Efter ett år gjordes en avstämning och projektet förlängdes med ett år. Det avslutades nu i vår

”Villkoren har ändrats”

– Det har fallit väl ut. Villkoren i avtalet mellan parterna har ändras och därmed har hanteringen kastats om. Nu kan alla arbetsgivare som vill skicka in anmälningar direkt till AFA Försäkringar, säger Annika Magnusson, försäkrings- och pensionsadministratör på Skanska.
De ersättningar som berörs är sjuk- och föräldrapenning. Även premiebefrielse – dvs pensionsavsättning under föräldraledigheten omfattas enligt de nya villkoren.
– Det är viktigt att systemet är lätt att administrera och det tycker jag att det är, säger Jens Danielsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Lättare få extra sjukpenning