info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

KI: "Höga lägstalöner skapar trösklar"

En anpassning, alltså en justering nedåt, av lägstalönerna skulle kunna minska arbetslösheten varaktigt. Det uppger Konjunkturinstitutet i en rapport inför avtalsrörelsen.

Lönebildningsrapporten ska beskriva de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen och den kommande avtalsrörelsen. Konjunkturinstitutet uppger att syftet är att ge arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet ett kvalificerat underlag.
Det tydligaste beskedet i årets rapport är myndighetens slutsats att sänkta lägstalöner skulle kunna minska arbetslösheten varaktigt. Man menar att relativt höga lägstalöner i dag bidrar till att personer med låg utbildningsnivå och liten relevant arbetslivserfarenhet har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet tror att en anpassning av lägstalönerna skulle påverka där arbetsmarknadspolitiska åtgärder i dag inte tycks räcka till.
Gällande hur små eller stora generella löneökningar väntas påverka sysselsättningen är Konjunkturinstitutets bedömning vagare. I rapporten slås fast att låga löneökningar normalt sett ger mindre arbetslöshet. Men då ska detta ske i samspel med penningpolitiken. I nuläget är den politiken redan så expansiv, styrräntan ligger på minus, att den uppges vara svår att använda ytterligare i ett sådant samspel. Det beskrivs därför som mindre sannolikt än normalt att en mycket låg löneökningstakt skulle ge lägre arbetslöshet. Tvärtom uppges den kunna leda till högre arbetslöshet.
Även en hög löneökningstakt uppges innebära risker, eftersom det kan driva på inflationen.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: KI: "Höga lägstalöner skapar trösklar"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig