info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kan bli skyldigt till skadestånd

Byggnads kan bli skyldigt till skadestånd för en blockad som inträffade för snart tio år sedan, enligt en dom i Högsta Domstolen. Men ärendet är långt ifrån avgjort och målet börjar nu om i tingsrätten.

– Vi känner oss trygga med det, även om inte sakfrågan är avgjord. Vi har svårt att tänka oss att tingsrätten skulle komma fram till att vårt agerande har varit kvalificerat otillbörligt, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, jurist på Byggnads.
I dag kom Högsta Domstolen med en dom som gäller Byggnads och byggföretaget HGS i Linköping. Tvisten går tillbaks till 2006 då Byggnads försatte byggföretaget HGS i blockad, eftersom företaget vägrade teckna kollektivavtal. Kort därefter gick företaget i konkurs.
2009 stämde företaget Byggnads på drygt en miljon kronor, först i tingsrätten och sedan hovrätten.

Går tillbaks till tingsrätten

HGS, som har företrätts av Centrum för rättvisa,
anser att Byggnads, i och med blockaden, har brutit mot Europakonventionens regler om föreningsfrihet och rätt till skydd för egendom. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att Byggnads inte kan bli skadeståndsskyldigt för kränkningar av konventionens regler.
Ärendet har nu överklagats till Högsta Domstolen som har prövat principfrågorna i tvisten. Högsta domstolen har inte prövat om blockaden varit en kränkning av Europakonventionen, eftersom det ska göras när målet går tillbaks till tingsrätten.
Högsta Domstolen har däremot prövat vilka principer som ska styra en eventuell skadeståndsskyldighet, om Byggnads skulle kunna bli skyldigt till skadestånd, om blockaden senare i tingsrätten bedöms vara en kränkning.

Högsta Domstolen svarar nej

I domen behandlas argumentet att fackföreningar ska jämställas med med staten, eftersom det enligt Europakonventionen är staten som ansvarar för kränkningar. Ett annat argument handlar om privata aktörer, som i detta fallet Byggnads, kan bli skadeståndsskyldiga mot andra enskilda parter när det gäller Europakonventionens regler. I båda dessa fall svarar Högsta Domstolen nej.
– Det är positiv att Högsta Domstolen slår fast att man inte kan jämföra en fackförening med en statlig myndighet när det gäller skadeståndsansvaret vad gäller brott mot Europakonventionen, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, jurist på Byggnads.
Den tredje frågeställningen är: ”Kan Europakonventionen i kombination med svenska interna skadeståndsrättsliga principer medföra skadeståndsskyldighet?
I detta fall svarar Högsta Domstolen ja. Byggnads kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldigt om de har uppträtt kvalificerat otillbörligt mot en annan part.

Inte oroligt över utgången

Ärendet går nu tillbaks till tingsrätten som ska avgöra om det skett en kränkning enligt Europakonventionen och kränkningen beror på ett kvalificerat otillbörligt handlande.
Byggnads är i nuläget inte oroligt över utgången.
– HD prövar skadeståndsskyldigheten för alla privata aktörer. Alla skulle kunna vara skadeståndsskyldiga vid ett brott mot konventionen. Men då krävs det att agerande har varit kvalificerat otillbörligt. På juristspråk är det en väldigt hög ribba. Högsta Domstolen säger dessutom att när tingsrätten ska bedöma det, så ska de ta hänsyn till att strejkrätten är grundlagsskyddad, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, jurist på Byggnads.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kan bli skyldigt till skadestånd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig