info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v15

Indrivningsblockad: "Fått över 200 000 kronor för lite"

En byggstädare och byggnadsarbetare fick sammanlagt över 200 000 kronor för lite i lön, enligt facket. Idag hölls en indrivningsblockad. Företaget slår emellertid ifrån sig kritiken och säger att allt är korrekt skött.

Marcos Rojas och Rebeca Perez. Lagom till jul blev det en uppgörelse om deras löner och ersättningar. Foto: Dordije Popovic.

Byggstäderskan Rebeca Perez berättar om sin situation. Hon har krav på 94 000 kronor under två år mot företaget Ordning och reda med Vera AB. Hennes kollega, byggnadsarbetaren Marcos Rojas, ska ha fått 120 000 kronor för lite i lön och ersättningar.

2017 skrev Rebeca på ett anställningsavtal med företaget. Det var en tillsvidareanställning på 40 timmar i veckan. Då trodde hon att hon skulle jobba heltid och tjäna därefter. Företaget hade kollektivavtal med Byggnads,
– Men jag har inte fått jobba så mycket och har då bara fått en deltidslön, berättar hon.

Under flera år har hon och hennes kollega Marcos Rojas haft likartade problem.
– De har ringts in som timanställda och därmed fått mindre betalt varje månad än de ska ha, berättar Emil Boss, förhandlingssekreterare för Stockholms LS, lokalavdelning inom fackförbundet SAC, Syndikalisterna.

Han säger också att de heller inte fått OB, övertidsersättning eller ersättning för röda dagar.
– Trots krav har företaget inte betalat och därför har vi valt att hålla en indrivningsblockad idag, säger han.

Platsen var Liljeholmen i Stockholm, utanför ett bygge där en av arbetsgivarens kunder finns. Ett 15-tal personer var på plats.

Rebeca är mycket besviken över det som hänt. Hon är uppsagd men sjukskriven, för att hon mår dåligt av hela situationen.

Från aktionen idag i Liljeholmen, Stockholm. Foto: Dordije Popovic.

– Under hela min tid på företaget har jag aldrig haft ett schema. Jag har aldrig vetat hur mina arbetsdagar ser ut, utan har fått meddelanden på telefonen om vart jag ska nästa dag. Jag kunde få veta kvällen innan om jag skulle upp och jobba klockan sex långt borta nästa morgon, säger Rebeca.

Två andra medlemmar i LS  från samma företag var med vid blockaden. De säger sig ha haft liknande problem som Rebeca och Marcos. Deras anställningar ska, enligt facket, behandlas i Arbetsdomstolen. De hade väntat på utlovade arbetstillstånd, men kommer att tvingas att lämna landet.

Marco Vera, vd för Ordning och Reda med Vera, var på plats idag under aktionen. Han hävdar att han betalat allt på ett korrekt sätt och är starkt kritisk till fackets agerande.

– Det stämmer inte det de begär. Jag och min advokat har försökt prata med dem och hålla förhandlingar och få underlag men det har vi inte fått, säger han.

Företaget anser också att det är fel att utöva påtryckningar genom blockad. Det ska istället avgöras i domstol, anser man.

Rebeca har spanskt pass men är bosatt i Sverige. Hennes sambo, rörmontören Anders Rytterlund, har med stigande frustration sett vad som hänt hans sambo.
– Hon och hennes arbetskamrater har blivit mycket illa blivit behandlade, utsatta för repressalier.  Man utnyttjar människor som inte vet bättre, säger han. Anders är medlem i Byggnads och det var även Rebeca.

– När jag gick med i Byggnads och började ställa krav upplevde jag att jag på olika sätt blev sämre behandlad. Det blev en annan attityd mot mig från chefen. Jag fick sämre jobb, jag blev kallad för elaka saker.

Då det blev problem på jobbet var flera av Rebecas arbetskamrater med i Syndikalisterna och hon säger att då gick hon över för att stötta dem.

En del av de hårda ord som sagts till personalen ska finns inspelade.

Marco Vera, vd, hävdar att han inte motarbetar personer som är med i facket.
– Det stämmer inte. Vi har ju kollektivavtal med Byggnads, säger han.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Blockad

Indrivningsblockad innebär att arbetsgivare som inte betalar ut rätt lön i rätt tid blockeras fysiskt, allt arbete på platsen förhindras i väntan på att löneskulden regleras. Att inte betala ut lönen är ett brott mot anställningsavtalet och blockaden kan organiseras med omedelbar verkan utan att fackföreningen först behöver varsla.

Margite Fransson, reporter
Annons
Bluebeam 250×600 v13-18 desktop

Du läser: Indrivningsblockad: "Fått över 200 000 kronor för lite"