info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Högsta nivån i a-kassan höjd med 5000

I dag höjs a-kassans maxersättning. Det påverkar många arbetslösa byggnadsarbetare.

Den högsta möjliga dagersättningen för arbetslösa stiger nu från 680 kronor till 910 kronor. På en månad innebär det en ökning från 14 960 till 20 020 kronor.
Fortfarande ska a-kassan, i teorin, ge 80 procent av den arbetslöses tidigare lön. Men i verkligheten har de flesta fått ut en lägre andel av lönen. Det tidigare ersättningstaket gjorde att alla som tjänat mer än 18 700 kronor i månaden fick ut mindre än 80 procent av lönen. Nu höjs taket så att de som tjänat upp till 25 000 får ut 80 procent, under sina första hundra dagar av arbetslöshet. Det innebär att man kan få en dagsersättning på max 910 kronor och en månadsersättning på max 20 020 kronor.

”Ett jättebra steg”

Den som får ut maximal a-kasseersättning får nu alltså drygt 5 000 kronor mer i månaden än tidigare. Men fortfarande får alla som har tjänat över 25 000 kronor ut en mindre andel än 80 procent av sin tidigare lön.
Byggnads andre förbundsordförande Lars Hildingsson är även ordförande för Byggnads a-kassa.
– Det är ett jättebra steg att man har kommit hit, vi är jättenöjda, säger han om höjningen.
Han betonar att ersättningsnivån framöver måste räknas upp efter hand, så att beloppen inte stannar upp igen så som de gjort det senaste årtiondet. Lars Hildingsson säger också att det långsiktiga målet är att fler ska få ut 80 procent, eller rent av 90 procent, av sin tidigare inkomst från a-kassan.

Inkomstförsäktring omdiskuterat

Tidigare har det funnits en diskussion om huruvida Byggnads, liksom en del andra LO-förbund, bör komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring för sina medlemmar. En sådan försäkring gör att även de som har haft högre löner verkligen får ut 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet.
Byggnads införde en inkomstförsäkring 2008, men den blev så dyr att den drogs in efter två år. Sedan dess har förslag om att återinföra en försäkring lagts ner.
I och med att a-kassan nu höjs skulle en inkomstförsäkring bli mindre kostsam, eftersom a-kassan ersätter en större del än tidigare av den förlorade inkomsten.
Aktualiserar det här frågan om att införa en inkomstförsäkring?
– Vi har inte diskuterat den här nya verkligheten, svarar Lars Hildingsson.
Han konstaterar att hög risk för arbetslöshet fortfarande gör byggnadsarbetarna till en relativt dyr grupp att försäkra, även om a-kassehöjningen skulle dämpa kostnaden.


DE NYA ERSÄTTNINGSREGLERNA

  • De första hundra dagarna ligger ersättningsnivån på 80 procent av lönen, men högsta dagpenningen är 910 kronor. Därmed får de som tjänat upp till 25 000 kronor verkligen ut 80 procent av sin inkomst.
  • Efter hundra dagar ligger nivån kvar på 80 procent, men maxbeloppet sänks till 760 kronor per dag.
  • Efter två hundra dagar sänks ersättningsnivån till 70 procent, maxbeloppet ligger kvar på 760 kronor.
  • Den som varit med i a-kassan i mindre än ett år innan arbetslösheten får en grundersättning på max 365 kronor om dagen.
Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Högsta nivån i a-kassan höjd med 5000