info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

HD prövar Byggnads skadeståndsansvar

En segdragen tvist mellan Byggnads och en byggföretagare i Östergötland ska prövas i Högsta Domstolen. Företagaren har krävt miljonskadestånd för att Byggnads satte hans företag i blockad 2006.

Det var i juni 2006 som Byggnads satte Linköpingsföretaget HGS i blockad då företaget inte ville teckna kollektivavtal. Blockaden varade i ett år och företaget gick kort därefter i konkurs.
Sedan krävde företagaren skadestånd på en dryg miljon från Byggnads. Han menar att blockaden var ogiltig eftersom kollektivavtal på den tiden innebar att alla företagets anställda skulle betala granskningsavgift till facket. Det systemet dömdes ut av Europadomstolen, och avskaffades, medan blockaden pågick. Med andra ord, menar företagaren, stred Byggnads krav mot Europakonventionen och facket är därför skadeståndsskyldigt.
Både tingsrätten och hovrätten har dock kommit fram till att en privat aktör som Byggnads inte kan vara skadeståndsskyldig för kränkningar av Europakonventionens rättigheter. Men nu har alltså Högsta Domstolen meddelat prövningstillstånd. Det Högsta Domstolen ska pröva är om Byggnads kan vara skadeståndsskyldigt ifall förbundets stridsåtgärder var oförenliga med Europakonventionen. Om domstolen kommer fram till att Byggnads kan vara skadeståndsskyldigt återstår alltså fortfarande prövningen av ifall det också finns skäl att döma till skadestånd.

Jenny Berggren
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V42-43 PC