info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

Halv seger - för Torbjörn

Snickaren Torbjörn Ljungstedt, 49 år, är skadad i höger axel och kan inte jobba. Enligt en dom i förvaltningsrätten bör han ha rätt till mer pengar från arbetsskadeförsäkringen.

Byggnads har varit Torbjörn Ljungstedts ombud i den rättsliga processen. Försäkringskassan anser att Torbjörns axelproblem bara till hälften beror på en arbetsskada. Men Byggnads menar att det till 100 procent är kopplat till hans tidigare godkända arbetsskada, och facket överklagade därför försäkringskassans beslut.

Svag och fumlig

Axelproblemet började i samband med en arbetsolycka, och skadan i axeln har successivt försämrats sedan dess. Domningar och stickningar, fumlighet och svaghet i armen gör att Torbjörn inte kan hålla i handverktyg längre. Sedan 2012 är han heltidssjukskriven.
– Jag har opererats två gånger i axeln och äter smärtstillande varje dag. Så fort jag använder armen är det som om nerverna retas upp. Jag har provat allt: akupunktur, sjukgymnastik, ström, allt, men inget hjälper, säger Torbjörn.

Kan inte köra bil

Han kan inte köra bil annat än kortare sträckor. Han kan inte sitta vid en dator annat än kortare stunder. Arbetsprövningen hos arbetsförmedlingen visade att arbetsförmågan är helt nedsatt även med tillgång till anpassning.
Läkaren konstaterar i ett utlåtande att ”axelortopeden inte har något ytterligare att erbjuda i behandlingsväg, inte heller rehabiliteringsmedicinsk klinik eller sjukgymnast”. Hon konstaterar att nedsättningen av arbetsförmågan ”sannolikt är bestående”.

Inte full ersättning

Försäkringskassan har beviljat Torbjörn Ljungstedt 100 procents sjukersättning, men inte full livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Detta eftersom försäkringskassan anser att arbetsoförmågan bara till 50 procent beror på arbetsskadan. Torbjörn får därmed inte full ekonomisk kompensation enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Domstolen anser dock att arbetsskadan är den dominerande faktorn, och att hans handikapp till 75 procent beror på den godkända arbetsskadan. Detta innebär att Torbjörn är berättigad till mer pengar från arbetsskadeförsäkringen.
– Jag vill ge en eloge till Katarina och Rose-Marie på Byggnads som handlägger försäkringar, de har jobbat stenhårt för mig. Nu kan jag bara hålla tummarna, att det håller hela vägen, säger Torbjörn.
Försäkringskassan har överklagat förvaltningsrättens dom till högre instans.

arrow_forward Senaste nytt