info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 v38, 39

Gränsvärdena skyddar inte – risk för hjärtinfarkt av byggjobbet

Dagens gränsvärden mot dieselavgaser, kvartsdamm och svetsrök skyddar inte.
”Byggnadsarbetarna riskerar att få hjärtinfarkt även om man följer reglerna”, säger Per Gustavsson, professor i arbets- och miljömedicin.

Gränsvärdet för bland annat kvartsdamm är för högt och ger en falsk trygghet, anser experter, Foto: Colourbox

Han är en av tre svenska forskare som tagit fram underlaget till en ny rapport åt Nordiska expertgruppen (NEG). En kriteriegrupp som tar fram fakta om kemiska risker i arbetslivet åt beslutsfattare i de nordiska länderna. Gruppen anser att flera gränsvärden inte skyddar arbetarna utan behöver omprövas.

Sedan tidigare är det känt att vanliga ämnen på byggen som kvartsdamm, svetsrök och motoravgaser ökar risken för hjärtinfarkt. Men nu slår rapporten fast att det inte räcker att skydda sig genom att följa de regler som finns.

Läs också Kvartsdamm och svetsrök ökar risk för hjärtinfarkt

– Det vi kommit fram till är att flera av dagens gränsvärden inte skyddar arbetare mot hjärt-kärlsjukdomar. Den stora och allvarligaste risken är att till exempel byggnadsarbetare riskerar att få hjärtinfarkt på grund av arbete i dessa miljöer, säger Per Gustavsson, verksam vid Institutet för Miljömedicin i Stockholm.

Forskarna har gjort en genomgång av all tillgänglig forskning. Vid denna genomgång konstaterar de att det också finns alltför höga gränsvärden för bly och kadmium.

– Vi ser också att dagens värden för asbest ligger precis på gränsen. Och då har vi inte ens bedömt cancerrisken, säger Per Gustavsson.

Hur vet ni att dagens gränsvärden för de här ämnena ger en falsk trygghet?

– Studier vi granskat visar att personer insjuknat även vid arbete under gränsvärden, säger Per Gustavsson.

Läs också Skyddsombud oroade över risk för hjärtinfarkt

Sedan tidigare finns en debatt om att sänka gränsvärdet för kvartsdamm. Forskare har velat sänka detta värde, medan Arbetsmiljöverket valt att behålla det gamla värdet.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Infobric 250×600 v38, 39

Du läser: Gränsvärdena skyddar inte – risk för hjärtinfarkt av byggjobbet