info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fyra av tio köp gäller anläggning

NCC toppar listan över företag som lade flest bud i offentliga upphandlingar, oavsett bransch, förra året.Trafikverket annonserade om flest upphandlingar, 888 stycken.

Under förra året annonserades 18 407 upphandlingar ut enligt upphandlingsreglerna (lagen om offentlig upphandling samt lagar om upphandlingar i vissa näringsgrenar). Det handlar framför allt om myndigheters köp av allehanda slag med offentliga pengar.
En rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten visar att en mycket stor del av de offentliga upphandlingar som görs gäller jobb i bygg- och anläggningssektorn.

Byggföretag lägger mest anbud

NCC är det företag, oavsett bransch, som finns registrerat som anbudsgivare i flest upphandlingar. Alla de tio företag som lämnade flest anbud under förra året finns, liksom NCC, inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna. Bland andra Peab, Skanska, Svevia och Bravida är med på listan.
Anläggningsjobb är den tjänst som är mest återkommande bland de tjänster som handlas upp. Fyra av tio annonserade upphandlingar gällde sådana jobb. Näst flest upphandlingar gjordes i sektorn ”Arkitekt-, bygg,- ingenjörs- och besiktningstjänster”.

Trafikverket annonserade mest

De flesta myndigheter gör bara en eller ett fåtal upphandlingar på ett år. Den som tydligast bryter det mönstret är Trafikverket, som förra året annonserade om 888 upphandlingar.
Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om att köp från bygg- och anläggningssektorn orsakat över hälften av summan som dömts ut i upphandlingsskadeavgifter på fem år. Myndigheterna kan dömas att betala avgifterna då de inte följt upphandlingsreglerna. Högst avgift, på åtta miljoner, har Falu kommun dömts att betala efter att de köpt drift och underhåll av vägar från Peab utan att ta in anbud från andra aktörer.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fyra av tio köp gäller anläggning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig