info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fortsatt tillväxt för bygg

Sveriges Byggindustrier (BI) tror på ökade bygginvesteringar både 2016 och 2017.

BI har kommit med en ny konjunkturprognos nu på morgonen. Arbetsgivarorganisationen tror att bygginvesteringarna kommer fortsätta att växa, men i långsammare takt än tidigare. Framförallt ser de en inbromsning i tillväxten under 2017. Under 2016 spår BI att bygginvesteringarna ökar med 6 procent och under 2017 med 2 procent.
– Bostadsbyggandet går fortfarande fantastiskt bra, men vi kan inte se att det lyfter ytterligare framöver. Både skattehöjningar och politiskt beslutade kreditrestriktioner kommer att påverka efterfrågan på ägda bostäder negativt. I flertalet andra delsektorer ser det fortsatt ljust ut, däremot dämpas byggkonjunkturen nästa år av att byggandet inom både industrin och energisektorn minskar, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Ökad sysselsättning

När det gäller sysselsättningen i branschen tror BI att den kommer att öka med fem procent under 2016 och 2017. Det gäller både tjänstemän och arbetare. Redan i dag är bristen på arbetskraft det främsta hindret för ökad byggproduktion. Enligt Arbetsförmedlingen kommer bristen att öka de närmaste åren.
– Vi ser att det finns ett stort behov av att utbilda fler personer till byggyrkena och samtidigt anstränga oss för att utgöra en attraktiv arbetsmarknad för kompetens från andra länder, avslutar Johan Deremar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fortsatt tillväxt för bygg

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig