info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler lägenheter förra året

Bostadsbyggandet i landet ökar. 2015 byggdes 37 549 bostäder.

Under förra året färdigställdes 25 565 bostäder i flerbostadshus, vilket är en uppgång med 23 procent jämfört med 2014. Samtidigt uppfördes det 9 038 småhus, en ökning med 7 procent. Det tillkom även nya bostäder genom ombyggnationer av flerbostadshus. Tillskottet hamnade på 2 946 lägenheter vilket är 26 procent fler jämfört med 2014. Totalt så hamnade siffran på 37 549 nya bostäder. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Stockholm dominerar

De flesta lägenheter byggdes i något av de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Tillsammans stod de för 59 procent av alla nya bostäder i flerfamiljshus under året. Störst andel uppfördes i Stor-Stockholm som svarade för mer än var tredje nybyggd lägenhet under 2015.
När det gäller småhus ser det annorlunda ut. 57 procent av alla nya småhus byggdes utanför de tre storstadsområdena.

Oavgjort mellan hyres- och bostadsrätt

Under 2015 byggdes det ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. Hyresrätterna stod för 51 procent av lägenheterna i flerbostadshus. Det finns dock stora regionala skillnader. I Stor-Stockholm och i Stor-Göteborg var nästan 60 procent av alla nybyggda lägenheter i flerbostadshus bostadsrätter. I övriga landet och i Malmö var runt 60 procent hyresrätter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler lägenheter förra året

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig