info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler får jobb inom inom bygg

Sysselsättningen har ökat senaste månaderna och orderstockarna har ökat i stor omfattning. Men byggandet tappar ändå fart, enligt senaste Konjunkturbarometern.

En starkare ekonomiskt tillväxt än normalt och både företag och hushåll bidrar till uppgången. Det visar senaste konjunkturbarometern för september. Utvecklingen är dock olika för de olika sektorerna i näringslivet. Industrin rapporterar om en minskning av antalet anställda, medan bygg- och anläggningsverksamheten, handel och de privata tjänstenäringarna redovisar ökad sysselsättning.

Sysselstäggningen har ökat

Inom byggsektorn är tongångarna till mestadels positiva. Orderstockarna uppges ha ökat i stor omfattning, och företagen är mer positiva än normalt om storleken på dessa. Sysselsättningen har ökat de senaste tre månaderna och andelen företag som redovisar att de nyanställt är högre än normalt. Närmare 60 procent av byggföretagen anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för ett ökat byggande.

Fortsatt optimistiska anställningsplaner

Det enda orosmolnet är att byggandet sammantaget har ökat något, men i mindre omfattning än tidigare. Konjunkturbarometern visar att andelen företag som rapporterar om en ökning har minskat alltmer de senaste månaderna. Byggföretagen väntar sig ändå god ordertillväxt de närmaste månaderna. Även förväntningarna på byggandet har stigit rejält. Anställningsplanerna är fortsatt optimistiska och signalerar om en starkare sysselsättningsutveckling än normalt på tre månaders sikt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler får jobb inom inom bygg

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig