info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Fick ingen lön på nystartsjobb"

Byggnads har hittills i år lämnat fyra stämningar till Arbetsdomstolen. Alla fyra tvisterna handlar i grund och botten om att löner och andra ersättningar saknas enligt facket.

En av stämningarna gäller en man som har haft ett så kallat nystartsjobb. Det innebär att Arbetsförmedlingen subventionerar anställningen, med syftet att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Men trots subventionerna ska mannen alls inte ha fått någon lön.
Nu krävs bolaget på 96 000 kronor, pengar som ska motsvara lön och semesterersättning för mannens drygt tre månader långa anställning. Arbetsgivaren har inte nåtts för förhandling och medan tvisten har pågått har boalget uteslutits ur arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Fler tvister om nystartsjobb

Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om att personer med just subventionerade nystarts- eller instegsjobb upprepade gånger har drabbats av för låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Även i somras lämnade Byggnads en stämning i ett sådant fall till Arbetsdomstolen. Krav på drygt 200 000 kronor riktades då mot ett företag som hade haft en man anställd på nystartsjobb.
I det fallet har det kommit en tredskodom, en dom som innebär att domstolen dömer enligt Byggnads krav eftersom företaget inte gett sin version.

För låga löner

I den andra stämningen som Byggnads lämnat in i år anklagas en arbetsgivare för att ha brutit mot en lång rad punkter i kollektivavtalet. Man har inte följt löneöverenskommelsen med Byggnads, utan satt lönen lägre. Dessutom uppger Byggnads att arbetsgivaren bland annat har låtit bli att betala korrekt semesterlön.
Arbetsgivaren uppges ha haft ungefär 20 anställda och krävs nu på ett skadestånd på 450 000 kronor till Byggnads. Enligt stämningen har arbetsgivaren tjänat över 350 000 kronor på bara två av kollektivavtalsbrotten; att inte teckna avtal för företagshälsovård samt att inte betala ut arbetstidsförkortning.

Kräver lön till två personer

Den tredje stämningen gäller krav på löner och ersättningar till två tidigare anställda. Byggnads kräver drygt 30 000 kronor var till de båda medlemmarna. Dessutom begär man 30 000 kronor till facket, för förhandlingsvägran.
Den fjärde stämningen gäller endast förhandlingsvägran. I grunden finns krav på lön och semesterersättning även här, men eftersom den stämde mannen saknar kollektivavtal kan detta inte krävas i Arbetsdomstolen.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Fick ingen lön på nystartsjobb"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig