info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Facket segrare i Arbetsdomstolen

Byggnads vann förra året fem prövningar i Arbetsdomstolen. Det blev däremot förlust gällande avskedet av en man som tagit hem skrot från jobbet. Ett fall, också om avsked, vann man till hälften.

Statistiken talar ovanligt mycket till Byggnads fördel då man ser till hela förra årets domar i Arbetsdomstolen.
In i det sista såg det ut som att Byggnads skulle gå igenom året utan att förlora något mål helt. Men den elfte december kom domen om vvs-montören som, olovligen, tagit hem gamla rör från en arbetsplats. Han skulle använda dem på sin gård.
Byggnads hävdade att avskedet saknade grund. Men Arbetsdomstolen slog fast att det mannen tagit hade ett ”inte obetydligt värde” och att bolaget hade rätt att avskeda honom.

Delvis seger mot Skanska

Tidigare under hösten kom en tudelad dom gällande ett avsked av en facklig förtroendeman på Skanska.
Domstolen gav Byggnads rätt i att det saknades grund för avskedandet, som ogiltigförklaras i domen. Däremot avslogs de av Byggnads yrkanden som byggde på att mannen skulle ha hindrats och trakasserats i sitt fackliga arbete, samt att avskedandet skulle ha haft ett samband med detta.

Skadestånd för NCC

Byggnads vann tre mål där de själva stämt företag.
I ett av dem dömdes NCC att betala 90 000 kronor i skadestånd. Företaget hade inte anmält sina nya underentreprenörer till Byggnads.
De båda andra fallen gällde förhandlingsvägran. Företagen, som saknade kollektivavtal med Byggnads, kom inte då de kallats till förhandlingar enligt medbestämmandelagen. De dömdes till att betala 30 000 respektive 25 000 kronor i skadestånd.

Arbetsgivare fölorade egna mål

Slutligen dömde rätten till Byggnads fördel i två fall där arbetsgivare stämt facket.
I det ena fallet hävdade arbetsgivare inom vvs- och plåtbranschen att Byggnads valt ut konfliktobjekt på ett föreningsrättskränkande sätt i avtalsrörelsen. Det andra fallet gällde en tvist om vem som skulle stå för rättegångskostnaden i ett nedlagt mål.

Vann sex mål till på walkover

Totalt vann alltså Byggnads fem mål och förlorade ett, medan man både vann och förlorade mot Skanska.
Utöver dessa fall, som prövats av rätten, klubbades Byggnads krav igenom enligt sex stämningar som aldrig prövades i domstolen. Detta var så kallade tredskodomar. Då får den som stämt rätt i och med att den anklagade alls inte brytt sig om att lämna något svaromål till domstolen. Dessa fall gällde främst lönekrav.

21 stämningar under 2013

Under förra året lämnade Byggnads också 21 stämningar till domstolen. Var tredje av dem gäller företag utan kollektivavtal som kallats till förhandling enligt medbestämmandelagen, men inte kommit. Andra återkommande ämnen är lönekrav, felaktiga uppsägningar eller avsked samt att företag anklagas för att inte ha följt reglerna om hur lön ska förhandlas eller betalas ut.
I tre fall under förra året stämde arbetsgivare Byggnads. Två gånger har det gällt beräkning av lön och i ett fall vilken rätt skyddsombud har att vara lediga med lön för utbildning.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Facket segrare i Arbetsdomstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig