info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nu skärps asbestreglerna – så säger saneraren om de tuffare kraven

Gränsvärdena för asbestexponering sänks och kraven på utbildning skärps. Men asbestsaneraren Anders Varveus tror inte att de nya EU-reglerna kommer att göra någon större skillnad för svensk räkning.

EU skärper gränsvärdena för asbest, som finns i många byggnader och orsakar cancer.
Asbestsaneraren Anders Varveus tror inte att saneringen blir säkrare med de nya EU-reglerna. Foto: Byggnadsarbetaren, Mostphotos (montage)

Det tillåtna gränsvärdet för asbestexponering sänks kraftigt, från dagens 100 000 fibrer per kubikmeter till 10 000 fibrer per kubikmeter. Det är innebörden av en omröstning i EU-parlamentet, som nästan enhälligt ställde sig bakom skärpta arbetsmiljökrav.

Parlamentet föreslår att de skärpta kraven ska träda i kraft omedelbart, utan någon övergångsperiod.

Läs också Anställda på socialt företag utsatta för asbest: "Vi har erkänt alltihop"

Anders Varveus, asbestsanerare med 20 års erfarenhet, tror inte att de nya kraven kommer att ha någon inverkan på hans yrkesvardag.

– Om vi börjar med utomhus är det fullständigt omöjligt att påverka asbesthalten i den omgivande luften. De luftprov vi gjort har inte i något fall varit över gränsvärdena som gäller i Sverige. Till och med inomhus är det svårt att komma över, säger han.

Det mått han själv jobbar mest med är asbesthalten i specifika material, räknat i viktprocent.

– Men man kan ju tänka sig att de nya reglerna kan få effekt i industriella miljöer där du har mycket grova rör och vattenledningar som fortfarande är isolerade med asbesthaltiga material, säger Anders Varveus.

EU-beslutet innehåller flera andra åtgärder för att skydda arbetstagare från asbestexponering.

Läs också Arbetsmiljöverket fick rätt att dra in asbesttillståndet: "Fanns en mängd brister"

  • Nationella myndigheter måste upprätta register över certifierade utbildare och företag som gör asbestanalyser.
  • Kraven på personlig skyddsutrustning skärps.
  • Gränsvärdena skärps ytterligare om sex år. Då blir medlemsländerna också skyldiga att byta till känsligare utrustning som kan upptäcka tunnare fiber. I dag är polariserade ljusmikroskop med faskontrast standard, men i framtiden ska elektronmikroskop.
  • En tre dagar lång utbildning blir obligatorisk för alla arbetstagare som kan tänkas komma i kontakt med asbest. Utbildningen ska upprepas åtminstone vart fjärde år.    

Från fackligt håll välkomnas EU-parlamentets beslut.

– Det kommer att innebära säkrare arbetsplatser och i slutändan färre asbestrelaterade dödsfall, säger Johan Torstensson Aas, Byggnads ombudsman för arbetsmiljöfrågor, i ett pressmeddelande.

Det måste kosta att utsätta andra för livsfara

Men Byggnads efterlyser också krav på efterkontroller, något som redan finns i många andra EU-länder, och sanktionsavgifter som svider i plånboken.

– Det måste kosta att utsätta andra för livsfara, säger Johan Torstensson Aas.

Läs också Hjälp, är det asbest?

Anders Varveus är å sin sida skeptisk till att de skärpta reglerna kommer att göra någon skillnad.

– Jag tror att när vi tittar i backspegeln om fem år så har det inte inneburit att mer asbest sanerats bort eller sanerats säkrare, säger han.

– Jag gillar inte att låta som att vi är världsmästare, men vi har rätt höga utbildningskrav i Sverige och ständiga hälsokontroller för saneringspersonal. Vi ligger jämfört med många andra länder högt på kravlistan redan i dag.

.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Asbest förbjudet sedan 1982

78 procent av alla fall av arbetsrelaterad cancer i EU kan relateras till asbestexponering. Asbestrelaterad cancer dödar över 70 000 människor i Europa varje år.

Asbest är totalförbjudet i Sverige sedan 1982 och i EU sedan 2005. Men under 50-, 60- och 70-talen var det billiga och värmetåliga materialet mycket populärt i byggbranschen.

EU-beslutet är kopplat till unionens så kallade ”gröna giv”, som bland annat innebär att 35 miljoner energiineffektiva byggnader ska renoveras till år 2030. Något som kommer innebära risk för asbestexponering.

Källa: EU-parlamentet

Ivar Andersen, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nu skärps asbestreglerna – så säger saneraren om de tuffare kraven

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig