info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dålig motivation bakom dyra byggmissar: "Någon annans fel"

Fel och brister på byggen kostar över 100 miljarder kronor för samhället per år. En ny undersökning visar att dåligt engagemang hos de anställda till stor del ligger bakom, skriver Byggindustrin.

Hål på fel ställen, ventilation och avlopp som krockar, elektriker och snickare som missförstår varandra. Känner ni igen det?

Byggindustrin berättar om Boverkets rapport från 2018, där det står att fel brister och skador i byggandet kostar samhället över 100 miljarder per år, kostnader som skulle kunna minskas genom att bygga rätt från början.

Företaget Proetica har gjort en enkätstudie på uppdrag av Boverket för att hitta förklaringar till det stora antalet fel i branschen. Svaret: Orsaken är inte bristande tekniskt kunnande, utan handlar om brister i projektkulturen.

– Det här är ett område som vi måste fokusera på. Det finns något i vårt sätt att jobba som skapar de här felen. Motivationen är en viktig fråga. I undersökningen kan vi se att folk såg ett fel men inte gjorde någonting åt det. Det handlar inte om teknik, utan om människor och om hur grupper fungerar. Här måste vi börja fundera på vad det finns för risker i gruppsammansättningen, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket till Byggindustrin.

Avsaknad av helhetssyn och förståelse för byggprojektens övergripande syfte och mening saknas också hos många, enligt enkätstudien.

– Vi har varit duktiga på att peka på att det är någon annans fel. ”Jag kan inte göra mitt jobb om någon annan inte har gjort sitt”. Jag tror att vi måste skapa ett klimat som går ut mer på vad jag själv kan göra, säger Anders Sjelvgren till Byggindustrin.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dålig motivation bakom dyra byggmissar: "Någon annans fel"