info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v20

Byggjobbare – Det här har du rätt till enligt semesterlagen

Hur mycket semester får man som nyanställd? Hjälp, hela semestern gick åt till att vara sjuk! Här får du svar på alla dina semesterfrågor!

Foto: Mostphotos

Semestern hägrar. I Sverige har vi en generös semesterlag som ger oss en rad olika rättigheter. Folkhälsan gynnas av en rejäl paus från yrkeslivet under sommaren, var tanken när antalet semesterveckor utökades till fem. Året var 1977.
Här samlar vi de vanligaste frågorna om din sommarledighet.

Om jag får covid-19 under hela min semester, vad gäller?

Semesterlagen ska skydda arbetstagare och ge dem rätt att vila upp sig. Vid sjukdom har man därför rätt att begära ny semester om man begär det ”utan dröjsmål”. Man kan dock inte fordra att få ut den nya ledigheten i direkt anslutning till pågående semester.

Hur lång semester har jag rätt till? 

Du har rätt till fem veckors semester oavsett om du är anställd tillsvidare, på viss tid, nyanställd eller på provanställning. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda beroende på hur länge du har jobbat i företaget. Du har rätt till 25 betalda semesterdagar om du jobbat ett helt år fram till den 31 mars i år. Längre ner i artikeln visar vi hur antalet betalda semesterdagar räknas ut om du är ny på företaget, det är busenkelt.

Får jag förlägga min semester hur jag vill under sommaren, hösten eller vintern?

Du har rätt till minst fyra sammanhängande semesterveckor under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Om du har specifika önskemål, till exempel fem veckor mitt i vintern, har du inte samma rätt. Då gäller det i stället att försöka komma överens med arbetsgivaren.

Hur mycket semester får jag spara till nästa år?
Du måste ta ut 20 semesterdagar varje år, resten kan du spara. Du kan spara semesterdagar i max fem år.

Hur mycket högre än ordinarie lön är min ”semesterlön”?
Enligt semesterlagen får du 12 procent uppepå intjänad lön. Men Byggnads har förhandlat fram mer. För timavlönade på byggavtalet ska semesterlönen vara 13% på intjänad lön. För timavlönade på entreprenadmaskinavtalet är det 13,1 på intjänad lön. För månadsavlönade gäller särskilda regler. Plåt- och vent-avtalet 13,2 procent på intjänad lön.

Vad räknas som intjänad lön?
Timlön, ackordslön, veckolön, månadslön, permitteringslön, helglön, beredskapsersättning, skiftersättning, övertidsersättning, bergrumstillägg, jourersättning, restidsersättning, lön vid ledighet för fackligt arbete och för facklig utbildning. Allt räknas ihop som intjänad lön och dividera med antalet arbetade dagar underintjänandeåret så får du semesterlönen per dag.

Hur fungerar semesterlagen under uppsägningstid?
Om du blir uppsagd eller säger upp dig och har intjänad semester, då har då rätt att ta ut den i tid eller pengar. Om arbetsgivaren vill lägga ut semesterledighet under uppsägningstid måste han/hon ha den anställdes samtycke (gäller i första hand när arbetsgivaren säger upp).

Jag var delvis sjukskriven förra året, har jag tjänat in semesterdagar?
Oavbruten frånvaroperiod på grund av arbetsskada är semesterlönegrundande under ett intjänandeår. Övrig semesterlönegrundande frånvaro är: föräldraledighet, vård av sjukt barn,  vård av närstående, sjukdom (även karensdag), ledighet på grund av smittorisk, svenskundervisning för invandrare, ledighet för facklig utbildning, viss militär utbildning, militär repetitionsutbildning, civilförsvarsutbildning. Läs mer här: https://lawline.se/answers/ger-sjukskrivning-ratt-till-semesterersattning

Hur många betalda semesterdagar får jag som nyanställd?
Det beror på hur länge du har jobbat i företaget. Intjänandeåret är perioden 1 april – 31 mars närmast före semesteråret. Räkna först ihop hur många dagar du varit anställd i företaget: Även lördagar, söndagar, helgdagar. Exempel: Du har jobbat i företaget i 243 dagar. Dela antalet dagar 243 med årets alla dagar 365 =0,665. Multiplicera 0,665 med 25 semesterdagar=16, 625 avrundas uppåt till 17 dagar. Du har rätt till 17 betalda dagar.

Semesterfakta: 1931 infördes i Arbetarskyddslagen en rekommendation om semester. Med stöd av den lyckades flera fackförbund förhandla sig fram till avtal om rätt för medlemmarna att ha en veckas ledighet med minimilön. Oftast var den veckan förlagd i anslutning till midsommarhelgen. Detta var det första steget mot den lagstiftning vi har idag. 1938 lagstiftades det om rätt till två veckors semester.

•1938: 2 veckor
•1951: 3 veckor
•1963: 4 veckor
•1978: 5 veckor

Källor: Byggnads. Lawline, Wikipedia
Semesterlagen: https://lagen.nu/1977:480

Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v19

Du läser: Byggjobbare – Det här har du rätt till enligt semesterlagen