info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygginvesteringar fortsätter uppåt

Bygginvesteringarna fortsätter uppåt nästa år, trots en dämpning i bostadsbyggandet. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning.

Utvecklingen i världsekonomin går framåt och i Europa finns ljuspunkter med länder som Spanien och Italien håller på att återhämta sig från finanskrisen. Sverige väntas få en fortsatt god tillväxttakt under 2016, framför allt på grund av exporten. I år ökar bygginvesteringarna med 8 procent, men under nästa år kommer tillväxttakten att bromsa in.

Hushållen tappar i drivkraft

Minskningen beror på att nyproduktionen faller och att hushållen tappar i drivkraft. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturbedömning är orsaken bland annat amorteringskrav och skattehöjningar som dämpar efterfrågan från hushållen När det gäller bostadsbyggandet är prognosen att investeringarna ökar med 4 procent under 2016.
Bostadsbyggandet är starkast i län som Uppsala, Östergötland och Örebro.
– Tillväxten är starkast i universitetsorter i närheten av Stockholm när det gäller bostäder, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.
Även i Skåne ökar bostadsbyggandet, medan bostadsbyggandet av flerfamiljshus är lägre i både Stor-Stockholm och Stor-Göteborg under första halvåret i år.

Brist inom vissa byggyrken

I norr är det en svagare utveckling, förutom i Västerbotten, eftersom gruvnäringen har problem. Enligt Sveriges Byggindustrier är ändå uppgången på bostadsmarknaden bred och både lokal- och anläggningsinvesteringar ökar under nästa år. På lokalsidan väntas både de offentliga och privata investeringarna öka, men det som kan dämpa tillväxten är att kommunerna och landstingen får en allt mer ansträngd ekonomi. Även på anläggningssidan ökar investeringarna, även om investeringsnivån faller inom den privata sektorn. Inom det offentliga anläggningsbyggandet är det framför allt järnvägsinvesteringarna som står för ökningen.
Arbetslösheten inom bygg och anläggning förväntas fortsätta att minska, på grund av den allt starkare byggkonjunkturen. Det kommer fortsättningsvis att vara brist inom vissa byggyrken som golvläggare, vvs-montörer och betongarbetare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygginvesteringar fortsätter uppåt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig