info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretagens avtalskrav – mer flexibel arbetstid

Mer samarbete mellan byggbolagen och fackligt förtroendevalda, plocka in resultat från arbetsgrupper i avtalet och inget OB när du bestämmer arbetstiden. Det är några av Byggföretagens avtalskrav.

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen vill se ett närmare samarbete mellan företagen i branschen och fackligt förtroendevalda. Foto: Mostphoto

Byggföretagen, tidigare Sveriges Byggindustrier, har nu på eftermiddagen lämnat över sina avtalskrav till motparten Byggnads. Fackets krav kan du läsa om här.

Arbetsgivarna skriver i ett pressmeddelande att de går in i förhandlingarna med målsättningen ”att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas, fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.”

Mer i detalj lägger arbetsgivarna bland annat fram följande avtalskrav:

  • Nuvarande arbetstid i Byggavtalet är 06:30-17:00 om ingen annan överenskommelse finns. Byggföretagen vill utökat tidsspannet till mellan 06:00 och 18:00.
  • En annan arbetstidsfråga som arbetsgivarna vill lyfta handlar om OB-ersättning. De skriver att ”många arbetstidsöverenskommelser tillkommer efter arbetstagarens önskemål”. Och enligt Byggföretagen har många arbetsgivare svårt att tillmötesgå önskemålen beroende på dagens ersättningsregler för OB. Därför yrkar man att det inte ska betalas ut något OB om arbetstiden är ett resultat av en anställds begäran.
  • Ytterligare ett yrkande som rör arbetstiden. I dag tecknar regionen eller Byggnads centralt uppgörelser när det gäller arbetstider mellan 05:00 och 24:00. Det vill byggarbetsgivarna ändra till att överenskommelsen istället görs mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Dock under högst 15 dagar, därefter krävs det avtal med Byggnads.
  • De senaste åren har parterna haft några gemensamma arbetsgrupper. Bland annat Prestationslönegruppen, arbetsgruppen om S-yrken och gruppen för Ordning och reda. Byggföretagen vill nu att alla grupparbeten slutförs och att resultaten införlivas i avtalet. De önskar även att kommande frågor som rör lönen ska hanteras i arbetsgrupper och inte i avtalsrörelsen.
  • Byggföretagen vill stärka samarbetet mellan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda ute på företagen. Därför hänger de på Byggnads införande av att delegera mandat till förtroendevald genom fullmakt för vissa frågor. Arbetsgivarna vill nu göra samma sak för medlemsföretagen genom att ge dem en fullmakt för vissa frågor som sedan kan hanteras direkt mellan arbetsgivare och anställd.
  • En anställd som går med på att bli utlånad till en annan arbetsgivare kan idag bli det under två veckor utan någon förhandling med facket. Byggföretagen vill utöka den tiden till fyra veckor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretagens avtalskrav – mer flexibel arbetstid