info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v49

Byggavtalet – här är nya lönekravet

Mer pengar till pensionen, fler semesterdagar och att chefen ska tvätta dina jobbarkläder. Lönen ska upp med 3 procent. Läs om fackets 12 viktigaste avtalskrav.

Foto: Mostphoto

Nu efter lunch träffas Byggnads och Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) för första gången den här avtalsrörelsen. På schemat står det ”Växla avtalskrav”. När de bytt yrkanden med varandra följer samtal under eftermiddagen där motparten kan ställa frågor om eventuella otydligheter när det gäller motpartens krav  (Läs om arbetsgivarnas krav här) 

När det gäller Byggavtalet så följer här 12 punkter med fackets viktigaste krav.

 1. När det gäller lönen begär facket 3 procent i lönelyft där lägsta möjliga löneökning ska vara 783 kronor i månaden. Samtidigt ska utgående lön, grundlön och andra lönenivåer i avtalet räknas upp med 3 procent. Kranförare som kör åt ackordslag ska ha samma lön som laget. Det finns även med ett krav om en låglönesatsning för städpersonal.
 2. Tydligare lönespecifikationer. Facket vill att det framöver även ska finnas med uppgifter om avtalspension, extra pensionsavsättning, saldo över arbetstidsförkortning, övertidssaldo och intjänad semester.
 3. Mer pengar till pensionerna genom att den extra pensionsavsättningen som infördes 2017 växlas upp ytterligare.
 4. Ett krav gäller arbetstiden. Enligt nuvarande avtal kan arbetsgivarna lägga ut arbetstiden på veckans alla dagar under i princip hela dygnet om de kommer överens med de anställda. Facket menar att en del arbetsgivare utnyttjar den formuleringen genom att de har en starkare position än de anställda och ”mer eller mindre tvingar de anställda” att jobba när som helst. Byggnads tycker att företag som agerar på det sättet inte följer avsikten med avtalet och yrkar därför att arbetstiden endast kan läggas ut på dagtid under vardagar. Först efter uppgörelse med Byggnads lokalt ska det vara möjligt att jobba på andra tider.
 5. För att stärka möjligheten att kontrollera att byggbolagen följer kollektivavtalet vill facket göra ett tillägg i Byggavtalet där det står vilka handlingar som Byggnads ska få ta del av vid en granskning. Kravet har sin bakgrund i att ombudsmännen tycker att företagen allt oftare nekar att lämna ut relevanta handlingar för att genomföra att bolaget följer avtalet.
 6. Byggnads vill att överläggningar mellan fack och huvudentreprenör på en byggarbetsplats ska komma igång snabbare. Därför vill de införa en införa regeln från det danska kollektivavtalet – att parterna ska mötas inom 48 timmar från det att Byggnads påkallat en överläggning.
 7. Vad är det som ingår i företagshälsovårdsavtalet? Det vill Byggnads reda ut och yrkar därför på att den typen av avtal ska bli tydligare, något som även gäller själva hälsoundersökningarna. De vill även att det ska bli möjligt att gå iväg och göra en undersökning oftare.
 8. Mer ledighet. Man yrkar på att den betalda semestern ska utökas med flera dagar per år.
 9. Att ett friskvårdsbidrag skrivs in i Byggavtalet.
 10. Ett krav gäller tvätt av arbetskläder. Byggnads yrkar att det jobbet ska ombesörjas av arbetsgivarna.
 11. I den delen av Byggavtalet som reglerar personalutrymmen vill facket att det tydligare ska framgå att det ska erbjudas avskilda utrymmen för ombyte för både kvinnor och män.
 12. Gravidlön för de som är tjänstlediga när de är gravida. Lönen ska gälla under hela den perioden.

Uppdaterat: Läs om arbetsgivarnas krav här! 

Cenneth Niklasson, cn@byggarb.se

Annons
EHRAB 250×600 v49c
EHRAB 250×600 v49b
EHRAB 250×600 v49a

Du läser: Byggavtalet – här är nya lönekravet