info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V38

Allt färre får livränta

Under de senaste sju åren har antalet personer med beviljad livränta från Försäkringskassan sjunkit med över 80 procent. Det visar statistik från Försäkringskassan.

Byggbranschen är en skadedrabbad bransch. Att få eller inte få livränta vid arbetsskada för har stor betydelse för ekonomin för den enskilde. Men antalet arbetsskadade med beviljad livränta från Försäkringskassan minskar drastiskt. 2005 var det 7282 personer på den svenska arbetsmarknaden som fick livränta från Försäkringskassan. År 2012 hade den siffran sjunkit till mindre än en femtedel: 1 284 beviljade livräntor.

Kollektivavtalade försäkringar

Den här utvecklingen påverkar även möjligheten för den enskilde att få kompletterande livränta från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. När det gäller belastnings-, buller-, rygg/ledskador är det nästan omöjligt att få livränta från de kollektivavtalade försäkringarna om inte Försäkringskassan godkänt skadan.

Minskade kostnader för Försäkringskassan

Enligt juristerna på LO-TCO Rättsskydd beror minskningen av beviljade livräntor på att allt färre ansöker om att få denna ersättning. Statistik från Försäkringskassan visar att antalet livränteärenden som prövades år 2005 var 19 857. År 2012 hade den sifftan sjunkit till 2 558. Försäkringskassans kostnader för livränteutbetalningar minskade under samma period, från 4,3 miljarder till 2,7 miljarder.

Uppgivenhet

Juristerna på LO-TCO Rättsskydd märker av en uppgivenhet hos många av fackets medlemmar och även från ombudsmän.
– Alla säger samma sak. Det här beror inte på att arbetsmiljön har blivit bättre, utan på en rad andra saker, säger Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättskydd.
Hans möten med arbetsskadade ger tydliga bilder av flera orsaker: arbetsskadade tror inte att det är någon idé, de tror inte att det lönar sig, man vet inte hur man ska göra, fler har otrygga anställningar, en anmälan kan uppfattas som kritik mot arbetsgivaren, den lokala fackliga representationen på arbetsplatserna har minskat, man vet inte hur man ska göra.

”Saknas naturligt tillfälle”

– Men den viktigaste orsaken är kanske att det saknas ett naturligt tillfälle i rehabkedjan. Man måste vänta tills sjukdomen är bestående i minst ett år. Hur detta ska tolkas är svårt. Det räcker inte med att ha varit sjukskriven i ett år, säger Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättsskydd.

Läs mer
Försäkringskassan: ”Vi behöver vidta åtgärder”
Kräv din rätt – tips att tänka på

arrow_forward Senaste nytt