info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

AD dömer till skadestånd

Arbetsdomstolen har dömt anläggningsföretaget Tranab Markbyggnad AB att betala 75 000 kronor i skadestånd till Byggnads. Därtill kommer rättegångskostnader. Orsaken är att bolaget har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott.

Tranab Markbyggnad AB är medlem i Sveriges Byggindustrier och är därmed bunden av anläggningsavtalet. I början av år 2008 ingick med bolaget vissa arbetstagare skriftliga överenskommelser med rubriken ”Avtal om tillsvidareanställning”. Överenskommelsen omfattade tiden den 1 april 2008 -31 mars 2009 och reglerade arbetstidsfrågor. Innebörden av överenskommelsen var bland annat att inarbeta tid med fem timmar i veckan under 25 veckor.

Byggnads yrkar på skadestånd

Överenskommelserna innebar i allt väsentligt att arbetstagaren arbetade utöver den ordinarie arbetstiden under vår, sommar och höst och hade kortare arbetstid under vintern. Byggnads anser att överenskommelserna stred mot anläggningsavtalets bestämmelser om ordinarie arbetstid och yrkade på skadestånd. Genom överenskommelsen blev den ordinarie arbetstiden under veckorna 15-40 istället 45 timmar per vecka.

Brott mot kollektivavtalet

Arbetsgivaren Tranab Markbyggnad ansåg däremot inte att det innebär någon konflikt med anläggningsarbetalets bestämmelser och att det heller inte var fråga om en förändring av den ordinarie arbetstiden. Arbetsdomstolen dom är dock att överenskommelserna har ett innehåll som strider mot anläggningsavtalet. Eftersom anläggningsavtalets arbetstidsregler blev åsidosatta så har Tranab Markbyggnad gjort sig skyldig till brott mot kollektivavtalet. Kollektivavtalsbrottet anses vara allvarligt. Bolaget ska nu betala 75 000 kronor, plus ränta till Byggnads. Dessutom måste Sveriges Byggindustrier och Tranab Markbyggnad betala rättegångskostnader på 202 500 kronor. De ska betala hälften var.

arrow_forward Senaste nytt