info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

A-kassan får bottenbetyg

Rekordmånga är missnöjda med a-kassans verksamhet. Det visar en undersökning som Byggnads gjort.

Byggnads undersöker regelbundet medlemmarnas uppfattning i olika frågor, bland annat hur nöjda de är med Byggnads verksamhet, samt hur medlemmarna ser på sin ekonomi och på sin situation i stort. Det visar sig nu att medlemmarna är mer missnöjda än någonsin´med a-kassans verksamhet.
2006 var mindre än en av tio missnöjda. Nu är en av tre missnöjd med verksamheten. I mitten av nittiotalet när arbetslösheten var hög bland landets byggnadsarbetare, var nära femtio procent av medlemmarna nöjda med a-kassans verksamhet.

Missnöjet ökar överlag

Överhuvudtaget är missnöjet just nu stort inom Byggnads medlemskår. Allt fler är missnöjda med sin nuvarande inkomst, sin arbetsgivare, med facket, med hur yrkeskunskaperna tas till vara, – om man jämför med hur medlemsenkätens siffror sett ut under de senaste tio åren. Andelen nöjda har gått ner med cirka 10-20 procent på alla punkter.

Kamratskapen anses inte lika god som förr

Även siffrorna som visar nöjdhet när det gäller kamratskapen på den egna arbetsplatsen, fortsätter att dala nedåt, särskilt sedan fyra år tillbaka. Trendbrotten kom 2006. Mellan nittio och hundra procent brukar vara nöjda och har så varit, sedan mitten av nittiotalet. Nu är åttio procent, fyra av fem byggnadsarbetare, nöjd med kamratskapen.

”Inte konstigt”

Gunnar Dahlberg är enhetschef på Byggnads a-kassa. Han tycker inte att det är särskilt konstigt, att medlemmarna blir allt mer missnöjda med enhetens verksamhet.
– Hösten 2006 lade regeringen en avgift på a-kassan som gjorde den 300-400 procent dyrare. Regeringen har också ändrat försäkringsreglerna så att ersättningen har blivit lägre och fler byggnadsarbetare ramlar ur systemet. Det är inte konstigt att medlemmarna reagerar, det vore snarare förvånande om vi hade fått ett annat resultat, säger han.
1037 medlemmar hade svarat på medlemsenkäten. Resultatet är viktat, så att resultatet stämmer överens med hela medlemskåren. I enkäten redovisas siffror från 1995 fram till idag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: A-kassan får bottenbetyg