info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

13 000 nya byggjobb i sikte

Arbetsförmedlingen har kommit med en prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017. Och ja – det ser stabilt ut för byggsektorn.

Arbetsförmedlingen slår fast i sin prognos att byggkonjunkturen fortsätter att vara stark den närmaste tiden. De skriver vidare att den höga byggaktiviteten framöver medför stora behov av byggarbetskraft. Bristen på byggarbetskraft har stigit betydligt och i tilltagande takt de senaste två åren och närmar sig nu toppnoteringen från år 2007.

Risk för flaskhalsar

I Arbetsförmedlingens prognos pekar alla indikatorer på att rekryteringsläget kommer bli ännu mer besvärligt. Arbetsförmedlingen räknar med att anställningsplanerna hos byggbolagen är fortsatt expansiva framöver, vilket kommer innebära att sysselsättningen ökar. Konkret i siffror tror Arbetsförmedlingen att det innebär att antalet sysselsatta i byggsektorn ökar med 9 000 personer 2016 och med 4 000 personer 2017.
En del byggföretag menar nu att de riskerar att få tacka nej till bygguppdrag på grund av svårigheter med att hitta personal.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 13 000 nya byggjobb i sikte

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig