Publicerad 14 februari 13:00

Fortsatt problem med konkurrensen på bygget – få ger anbud

Konkurrensen brister i byggbranschen. Fyra storbolag dominerar kraftigt och få ger anbud på projekt. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket.

Enligt rapporten "Konkurrensen i Sverige 2018" fungerar konkurrensen väl i landet. I de flesta branscher är det inga större problem. Men det finns ett par sektorer där det ser sämre ut. Och det är bygg- och banksektorn.

Konkurrensverket har genom åren gjort flera kartläggningar av konkurrensen i byggsektorn och då bland annat bostadsbyggandet. Verket har då observerat flera punkter som begränsar konkurrensen. Det har framför allt handlat om ineffektiva och osäkra plan- och byggprocesser, komplicerade byggregler, brist på byggbar mark och otydliga principer för kommunal marktilldelning och att kommunerna ställer olika särkrav på byggprojekt. Enligt årets rapport har konkurrensen förbättras något i byggsektorn, men samtidigt finns det kvar problem.

Konkurrensverket lyfter fram ett par möjliga åtgärder för att förbättra konkurrensen ytterligare. Det handlar om att kommuner ska kunna kräva att tilldelad mark bebyggs inom rimlig tid. På så vis skulle de sätta press på byggherrarna att verkligen dra igång bygget. Andra vägar att gå är ett mer aktivt planarbete där fler färdigarbetade detaljplaner tas fram.

I rapporten lyfter verket även fram att det är få anbudsgivare till många byggprojekt vilket kan påverka konkurrenssituationen negativt. Bland annat hänvisar konkurrensverket till en undersökning från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). En granskning 2016 bland 64 medlemsföretag visade att i 81 procent av upphandlingarna av nyproduktionsprojekt var det tre eller färre anbudsgivare. 27 procent fick ett anbud och 34 procent två anbud. I tre procent lämnades inte ett enda anbud.

Fyra byggbolag dominerar kraftigt på den svenska byggmarknaden. Det handlar om storbolagen Peab, Skanska NCC och JM. Enligt siffror från Sveriges Byggindustrier stod de för 65 procent av de 30 största företagens omsättning år 2016. Några år tidigare, 2011, var deras andel 72 procent, vilket innebär marknadskoncentrationen minskat de senaste åren.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 329
Ja, flera gånger 261
Nej, aldrig 60

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se