Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen

Publicerad 18 januari 11:13

Facklig kritik mot Arbetsmiljöverkets regelreform: ”Sämre för arbetstagarna”

Arbetsmiljöverket planerar att minska antalet föreskrifter från dagens 72 till 17. Men remissvaren visar att flera fackförbund är kritiska till förändringen.

Färre föreskrifter förenklar arbetsmiljöarbetet och ökar säkerheten på landets arbetsplatser, motiverar Arbetsmiljöverket sitt förslag till regelreform. Men myndighetens linje har fått hård kritik.
– De hackar sönder dagens föreskrifter så att det blir mer komplicerat att leta efter de regler man behöver. Man får leta på fler ställen. Jag ser ingen vinst med det alls. Det blir bara rörigare och luddigare, sa Byggnads regionala skyddsombud Tomas Kullberg när Byggnadsarbetaren tidigare granskade förslaget.

LÄS MER: "Det blir rörigare och leder till ökad risk"

När remissvaren nu trillat in visar det sig att flera fackliga organisationer delar skyddsombudets inställning.
Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco, reagerar på förslaget att rensa bland de allmänna råd som finns i dagens föreskrifter för att i stället satsa mer på "vägledningar":
"Det kommer bli svårt att konkret förstå innehållet i föreskriften om de allmänna råden försvinner", skriver Saco i sitt yttrande. Dessutom upprörs centralorganisationen av att dessa vägledningar enligt Arbetsmiljöverkets förslag ska tas fram utan att parterna får tycka till:
"Man verkar snarare se oss som en stoppkloss än en nyttig samtalspartner."

LÄS MER: Krångel efter regeländring i Norge

LO sågar i praktiken förslaget vid fotknölarna. Reformen kommer att förändra situationen till "det sämre för arbetstagarnas hälsa och säkerhet".
Dessutom ifrågasätter LO skälen bakom regelreformen:
"Det anmärkningsvärda är att verket inte har redovisat vad det är för problem med att ha 72 föreskrifter annat än att antalet skapar problem i fråga om överblickbarheten för – såvitt LO kan förstå – en viss grupp av arbetsgivare", skriver centralorganisationen och fortsätter:
"Till saken hör att vissa föreskrifter av naturliga skäl måste vara omfattande. Kravet på en sund och säker arbetsmiljö kräver det."

LÄS MER: "Inga regler försvinner", menar Arbetsmiljöverket

LO upprörs också över att tiden för att lämna synpunkter varit så snäv att remissvaret inte hunnit förankras hos medlemsförbunden, samt kritiserar Arbetsmiljöverket för att inte tillräckligt ha involverat arbetsmarknadens parter.
Även TCO är missnöjda med att parterna inte fått större inflytande i processen. Centralorganisationen är också kritisk till att de allmänna råden ska slopas och avslutar med ett råd som underkänner Arbetsmiljöverkets förslag i dess helhet: "Låt den befintliga strukturen vara."

LÄS MER: Arbetsmiljöverket struntar i allvarliga olyckor

Akademikerförbundet SSR är i huvudsak positivt men "vill starkt betona nyttan med de allmänna råden."
Från arbetsgivarsidan ger Svenskt Näringsliv tummen upp till förslaget. Arbetsmiljöverket ska preliminärt fatta beslut om regelreformen under nästa vecka.

Nyckelord:

LO

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 329
Ja, flera gånger 261
Nej, aldrig 60

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se