Publicerad 1 december 2017 09:05

Fack och arbetsgivare i gemensam skrivelse om motorkapar: ”Arbetsmiljöverket måste vidta åtgärder så att maskinen blir säker”

Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Seko går tillsammans i en skrivelse med anledning av de svåra olyckorna med motorkapar. De vill gemensamt att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder.

Orsaken till skrivelsen är de återkommande svåra olyckorna med motorkapar. De senaste åren har det inträffat flera allvarliga olyckor med motorkapar som Byggnadsarbetaren flera gånger skrivit om.
I skrivelsen tar Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Seko Väg- och Ban upp att de har noterat återkommande svåra olyckor med motorkapar, där konsekvenserna har blivit mycket tragiska för de drabbade.

Läs mer: De allvarliga olyckorna med motorkapar

I flera fall har det varit yngre personer som fått svåra ansiktsskador med mycket traumatiserande men för livet. I andra fall har det inträffat livsfarliga skärskador i halsen.
–Det är en farlig maskin. Även om man är erfaren och har utbildning så kan den som handhar maskinen bli skadad. Motorkapen är nyckful och farlig i sig själv, på grund av den kraft som den har, säger Ulf Kvarnström, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Byggnads.
Olyckan har många gånger inte berott på handhavandefel. Orsaken har varit maskinernas grundkonstruktion som möjliggör kast utan att klingan stannar eller blockeras av någon skyddsanordning.
Parterna uppmanar nu att Arbetsmiljöverket agerar för att förebygga olyckor med motorkapar. Särskild tonvikt bör läggas på förändring av de harmoniserade standarderna.
– De måste vidta åtgärder så att maskinen blir säker, säger Ulf Kvarnström.

Läs mer:
Ett livsfarligt jobbuppdrag

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Alla arbetsgivare äger rätten att leda och fördela hur jobbet skall utföras, är ni seriösa med att komma åt faran med motorkapar så börjar ni med er själva, gör arbetsberedning och riskanalys som ni skall göra och välj rätt maskin/metod tillsammans med utförare och skyddsombud.

    Varför väntar ni på att någon annan skall säga stopp när ni själva ser problemet? Stoppa maskinen/farliga arbetsmoment och sätt ribban själva!

  2. Om de regionala skyddsombuden gör det de har betalt för att göra så kan det få Arbetsmiljöverket att agera snabbare. De regionala skyddsombuden från Byggnads och SEKO bör lägga skyddsombudsstopp på alla motorkapar de upptäcker på arbetsplatser över hela landet under en tidsperiod på ett halvår. Då blir Arbetsmiljöverket tvingade av lagen att agera i varje enskilt skyddsombudsstopp.
    Då undviker man att ärendet hamnar i högen på AV:s huvudkontor.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se