Publicerad 19 juni 2017 07:30

Avkastning på kapitalet gav 130 miljoner kronor

Förbundet redovisar ändå förlust för 2016

Byggnads finansiella investeringarna gick starkt förra året. Satsningen på bostäder fortsätter. Och på sista raden i resultaträkningen redovisar facket en förlust på 18 miljoner kronor.

Efter tre år med positiva siffror vände Byggnads till förlust förra året. Resultatet för 2016 hamnade efter skatt och bokslutsdispositioner på minus 18 miljoner kronor. Året innan – 2015 – gjorde förbundet en vinst på 83 miljoner kronor.

Bidrag till regioner

Förklaringen till de sämre sifforna är att förbundet redovisar ett negativt resultat för den ideella verksamheten - alltså det fackliga arbetet som finansieras via medlemsavgifter. Förlusten 2016 blev 131 miljoner kronor. Året innan gick det hela med plus 50 miljoner kronor
- Den främsta orsaken till det sämre resultatet och stora underskottet för verksamheten är att när förbundet tog över pensionsstiftelsen gjorde vi en engångsutbetalning av verksamhetsbidrag till regionerna på cirka 150 miljoner kronor, säger Lars Hildingsson, andre förbundsordförande på Byggnads.
Enligt Lars Hildingsson hade den ideella verksamheten i princip varit i balans om förbundet inte gjort någon utbetalning till regionerna.
De totala utgifterna för verksamheten blev under förra året 493 miljoner kronor.

130 miljoner plus

Avkastningen från värdepapper slutade under 2016 med ett plus på 130 miljoner kronor. En siffra som är den högsta på många år. Exempelvis så var motsvarande avkastning för 2015 54 miljoner kronor.
- Här handlar det om de vinster som vi har realiserat. Finansförvaltningen har gått bra och jag är nöjd med förra året, säger Lars Hildingsson och fortsätter:
- Dessutom har vi förutom detta ganska höga övervärden när det gäller marknadsvärdet på innehav som vi inte har realiserat.
Totalt så lyckades förbundet nå en avkastning på 5,4 procent på de finansiella tillgångarna under förra året. Stockholmsbörsens index OMXSPI steg samtidigt med 5,8 procent.

Bostäder väger tyngre i portföljen

Byggnads har under året gjort vissa förändringar när det gäller förbundets placeringsstrategi. En allt större andel av kapitalet har placerats i fastigheter. Bland annat förvärvade förbundet under året, tillsammans med Kommunal via delägda Polstjärnan, den första etappen på ett bostadsprojekt i Lund.
- Andelen fastigheter kommer fortsätta att öka och vi har nu en strategi med tre ben - aktiefonder, räntebärande och fastigheter - som på sikt ska bli ungefär lika stora.
Förbundet äger nu fem fastigheter med främst bostäder. I bokslutet redovisas en förlust för fastighetsförvaltningen med 5 miljoner kronor.

Konfliktfonden växer

Byggnads har nu enligt bokslutet 1 906 miljoner kronor i eget kapital. Av den summan utgörs 1 670 miljoner av konfliktfonden. Jämfört med 2015 så har konfliktfonden ökat i värde med 26 miljoner kronor.

Nyckelord:

Byggnads

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se