Publicerad 28 juni 2017 11:00

Mycket hög brist på flera byggyrken närmaste året

Liten konkurrens om jobben på bygget

Idag har arbetsförmedlingen släppt rapporten "Var finns jobben?". Bristindexlistan domineras av byggyrken.

Det går bra för Sverige just nu när det gäller jobben. Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen kommer att öka med 81 000 personer under 2017. Efterfrågan på arbetskraft är stark generellt, men några branscher sticker ut. Listan över yrkesområden som visar där bristen är störst toppas av bygg och anläggning. Därefter kommer pedagogiskt arbete och Data/IT.

Hälften är byggyrken

Arbetsförmedlingen har sammanställt en lista på de tjugo yrken, som inte kräver högskoleutbildning, där bristen på arbetskraft förväntas vara störst det närmast året. Av de tjugo yrkena är tio byggyrken. Det innebär att möjligheten till arbete för yrkesarbetare i byggsektorn är mycket goda och att konkurrensen om jobben kommer vara låg framöver.

Höga bristindextal för bygg

Arbetsförmedlingen ger varje yrke ett bristindextal beroende på hur stor efterfrågan är på yrkesgruppen. De flesta byggyrkena tillhör gruppen med högst index. Det innebär ett bristindex mellan 4,01 och 5,00 vilket i vekligheten betyder en påtaglig bris och mycket liten konkurrens om jobben.
Här följer en lista på alla byggyrken som finns med i rapporten.

Yrke/Bristindex
Rörmokare: 4,7
Betongarbetare: 4,6
Bygg- och ventilationsplåtslagare:4,6
Golvläggare: 4,6
Murare: 4,6
Snickare: 4,5
Målare: 4,5
Anläggningsarbetare: 4,4
Anläggningsmaskinförare: 4,4
Kyltekniker: 4,4
Takmontör: 4,3
Tunnplåtslagare: 4,3
Ställningsbyggare: 4,2
Svetsare och gasskärare: 4,2
Grovarbetare inom bygg och anlägg: 3,2

Arbetsförmedlingens bristindex

4,01 – 5,00: Mer påtaglig brist/Mycket liten konkurrens om jobben
3,30 – 4,00: Viss brist/Liten konkurrens om jobben
2,90 – 3,29: Balans mellan tillgång och efterfrågan
2,00 – 2,89: Visst överskott/Hård konkurrens om jobben
1,00 – 1,99: Mer påtagligt överskott/Mycket hård konkurrens om jobben.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Spännande att inte kakelsättare är med på listan! Stöter inte på många nyutbildade i mina trakter.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se