Publicerad 17 mars 2017 06:00

Bra samtalsklimat i avtalsförhandlingar

"Det är konstruktiva diskussioner"

Avtalsförhandlingarna är i full gång. Byggnads och Sveriges Byggindustrier har träffats vid en rad tillfällen sedan i slutet av januari. Samtalstonen är fortfarande bra mellan parterna.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har mött ett antal gånger sedan de utväxlade krav i slutet av januari för att få till ett nytt byggavtal. Parterna träffas en gång i veckan och i går var det dags för en ny runda.
- Nu är det mycket diskussioner utifrån villkorsförändringar. Det kan handla om allt från graviditetspeng, arbetstidsförkortning och hantering av underentreprenörer, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare i Byggnads.

Läs mer:
Detta kräver Byggnads
Läs mer: BI vill frysa grundlönen

Vi har olika uppfattningar

Bägge parter har betonat att de vill att avtalsförhandlingarna ska bli lugn och drivas i en samförståndsanda, eftersom avtalsförhandlingarna tidigare år varit utdragna och konfliktfyllda.
- Det är ett bra klimat, sedan har vi alltid frågor där vi har olika uppfattningar. Så är det alltid, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.
Även Sveriges Byggindustrier anser att samtalstonen är god.
- Det är konstruktiva diskussioner och de går sin gilla gång. Det finns ett gott klimat och vi har närmat oss varandra i olika typer av frågeställningar. Vi är lösningsorienterade på bägge sidor, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Läs mer:
Avtalsrörelsen är igång

6F ska tillsätta en utredning

I onsdags gick 6 F, där Byggnads är ett av förbunden, ut med debattartikel i Svenska Dagbladet, där man kritiserar den lönebildningsmodell som finns i dag, det vill säga att exportsektorn ska sätta "märket" för hela arbetsmarknaden. I debattartikeln tar man bland annat upp att tjänstemännen gynnas av Industriavtalet och att klyftorna kommer att öka mellan män och kvinnor. 6 F ska nu tillsätta en utredning, där man ska titta på en alternativ lönebildningsmodell.

Ingen enkel frågeställning

- Utredningen ska ses om en möjlighet att utveckla den svenska lönebildningsmodellen på sikt så att den möter framtidens utmaningar, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads
Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, kommenterar debattartikeln så här:
- Det är ingen enkel frågeställning, men vi har svårt att se något alternativ. Det finns inget skäl att ändra lönebildningsmodellen, att lämna den konkurrensutsatta industrin som märkessättare, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Byggnads kräver löneökningar på 2,8 procent med ett lägsta garanterat kronpåslag om 672 kronor per månad, i enlighet med LO:s samordning.
Byggnads krav handlar bland annat om huvudentreprenörsansvar, lika lön för utländsk arbetskraft och bättre villkor för gravida.
Sveriges Byggindustrier kräver bland annat fryst grundlön, flexibla arbetstider och minskad administration för företagen.

Nyckelord:

Byggnads, Avtal 2017

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se