Publicerad 24 februari 2016 11:22

Byggkonjunkturen kyls av

BI:s senaste konjunkturrapport

Minskat bostadsbyggande gör att byggkonjunkturen kyls av under de närmaste två åren. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste prognos.

Under de två senaste åren, 2014 och 2015, har bygginvesteringarna stigit kraftigt, särskilt på bostadssidan. Totalt sett ökade de sammantagna bostadsinvesteringarna med 18 procent förra året. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos kommer det nu att bli en nedväxling.
- Vi räknar med att konjunkturen går in i en mjuklandning, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.
Svensk ekonomi går bra, men prognosen skruvas ner eftersom det finns orostecken i omvärlden. Världsekonomin går fortsatt trögt, exempelvis utvecklingen i Kina.

Inbromsning på ombyggnadssidan

- Hushållen är också avvaktande och känner av oron, säger Johan Deremar på presskonferensen när prognosen presenterades.
De totala bygginvesteringarna kommer att stiga med 4 procent i år. Men nästa år mattas tillväxttakten, eftersom bostadsbyggandet minskar. Prognosen är att det under 2016 kommer att påbörjas 46 000 lägenheter per år. Siffran för 2017 är 43 000 lägenheter.
När det gäller ombyggnadssidan sker det en inbromsning under perioden 2016-17. Försämringen av ROT-avdragen anses bidra till en svagare utveckling.

Behövs byggas mer i Stockholm

Om man tittar på bostadsbyggandet för hela landet så byggs det mest i universitetsstäder som Linköping, Norrköping och Örebro. Även Malmö och Göteborgs-regionen går det nu bättre än tidigare. Svagast utveckling är det i Dalarna, Jämtland och Blekinge.
- Stockholm växer och det skulle behövas byggas ännu mer där, förklarar nationalekonom Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier.
Anläggningsinvesteringarna hade en svag tillväxt 2015. I år försämras utvecklingen ytterligare för att vända uppåt nästa år när det offentliga byggandet av både väg och järnväg ökar.
På lokalsidan fortsätter de privata aktörerna att investera i nya lokalprojekt under 2016 och 2017, men utvecklingen avtar. På lokalsidan är det landstingens investeringar för vård och omsorg som driver på uppgången under prognosperioden.
Sammanfattningsvis är konjunkturläget ändå gynnsamt under de närmaste två åren. Utvecklingstakten är positiv och efterfrågan på arbetskraft förblir hög.


BYGGINVESTERINGARNAS UTVECKLING
Under 2014 var det sammanlagda bygginvesteringarna 388,3 miljarder kronor och bygginvesteringarna ökade med 15 procent. Under 2015 kommer de totala bygginvesteringarna att öka med 9 procent jämfört med föregående år. Under 2016 och 2017 blir ökningen 4 respektive 1 procent.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se