Publicerad 24 februari 11:22

Byggkonjunkturen kyls av

BI:s senaste konjunkturrapport

Minskat bostadsbyggande gör att byggkonjunkturen kyls av under de närmaste två åren. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste prognos.

Under de två senaste åren, 2014 och 2015, har bygginvesteringarna stigit kraftigt, särskilt på bostadssidan. Totalt sett ökade de sammantagna bostadsinvesteringarna med 18 procent förra året. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos kommer det nu att bli en nedväxling.
- Vi räknar med att konjunkturen går in i en mjuklandning, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.
Svensk ekonomi går bra, men prognosen skruvas ner eftersom det finns orostecken i omvärlden. Världsekonomin går fortsatt trögt, exempelvis utvecklingen i Kina.

Inbromsning på ombyggnadssidan

- Hushållen är också avvaktande och känner av oron, säger Johan Deremar på presskonferensen när prognosen presenterades.
De totala bygginvesteringarna kommer att stiga med 4 procent i år. Men nästa år mattas tillväxttakten, eftersom bostadsbyggandet minskar. Prognosen är att det under 2016 kommer att påbörjas 46 000 lägenheter per år. Siffran för 2017 är 43 000 lägenheter.
När det gäller ombyggnadssidan sker det en inbromsning under perioden 2016-17. Försämringen av ROT-avdragen anses bidra till en svagare utveckling.

Behövs byggas mer i Stockholm

Om man tittar på bostadsbyggandet för hela landet så byggs det mest i universitetsstäder som Linköping, Norrköping och Örebro. Även Malmö och Göteborgs-regionen går det nu bättre än tidigare. Svagast utveckling är det i Dalarna, Jämtland och Blekinge.
- Stockholm växer och det skulle behövas byggas ännu mer där, förklarar nationalekonom Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier.
Anläggningsinvesteringarna hade en svag tillväxt 2015. I år försämras utvecklingen ytterligare för att vända uppåt nästa år när det offentliga byggandet av både väg och järnväg ökar.
På lokalsidan fortsätter de privata aktörerna att investera i nya lokalprojekt under 2016 och 2017, men utvecklingen avtar. På lokalsidan är det landstingens investeringar för vård och omsorg som driver på uppgången under prognosperioden.
Sammanfattningsvis är konjunkturläget ändå gynnsamt under de närmaste två åren. Utvecklingstakten är positiv och efterfrågan på arbetskraft förblir hög.


BYGGINVESTERINGARNAS UTVECKLING
Under 2014 var det sammanlagda bygginvesteringarna 388,3 miljarder kronor och bygginvesteringarna ökade med 15 procent. Under 2015 kommer de totala bygginvesteringarna att öka med 9 procent jämfört med föregående år. Under 2016 och 2017 blir ökningen 4 respektive 1 procent.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

VD kommenterar kritik

3 procent upp för takläggarna

Både tid- och ackordslönen för takläggarna har gått upp med drygt 3 procent det senaste året.

Webbreporter

Tipsa Ivar Andersen!

Ivar Andersen
010-6011036
Skicka e-post

Tävling - vem är det här?

Vilken aktuell person döljer sig på den pixlade bilden? Mejla ditt svar till red@byggarb.se. Märk mejlet "Tävling". Senast den 30 november vill vi ha ditt bidrag. OBS! Glöm inte att ange ditt namn, mobilnummer, adress och klädstorlek.

Stör du dig på de andra på bygget?

Stör du dig på de andra på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det gör jag! 58
Nej, absolut inte! 25

Min andra familj vaktar nyckeln till mitt pojkrum

Jag lever i två parallella familjekonstellationer. Min viktigaste relation är naturligtvis den jag har till min sambo och mina barn. Den är dock inte den längsta.

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se