Tema: Avtal 2016

Publicerad 23 februari 2016 14:00

Avtalskrav gällande vvs

Första rundan för nytt avtal

Arbetsgivarna vill följa industrins märke och ha nya turordningsregler. Facket vill ha 3,2 procent.

Vvs-företagen och Byggnads – parterna på teknikinstallationsavtalet vvs och kyl – träffades i dag efter lunch för att byta avtalskrav. Yrkandena är till viss del samma som växlades mellan parterna på byggavtalet igår. När det gäller lönerna skriver facket i sina yrkanden att de lägsta lönerna ska höjas med minst 800 kronor i månaden. I övrigt kräver facket 3,2 procent i lönelyft inom ramen för den gemensamma plattformen i 6F. De vill även höja samtliga ersättningar i avtalet med samma procenttal som löneökningarna. Vvs-företagen vill däremot att lönehöjningar följer den nivå som industrin hamnar på. Det så kallade märket.

Ny turordningslista

Arbetsgivarna skriver i sina avtalsyrkanden att de vill göra en generell översyn av kollektivavtalet för att göra deras egna medlemsföretag mer konkurrenskraftiga än de företag som inte har kollektivavtal. Vidare vill Vvs-företagen dela på service- och entreprenadmontörer i turordningsreglerna med motiveringen att de två yrkesgrupperna påverkas olika vid en lågkonjunktur. De vill även ha en längre provanställningstid för lärlingar då de tror att företagen då kommer våga anställa flera. De vill ha en provanställningstid på 9 månader.

Längre vila vid beredskapen

När det gäller anställda som har beredskap så yrkar facket på en förändring till 13 timmars dygnsvila varav minst 9 timmar ska vara sammanhängande. De vill även att arbetstagaren ska få bibehållen lön oavsett löneform om dygnsvila eller veckovila förläggs till ordinarie arbetstid. Byggnads vill även se att det införs regler om in- och utlåning i avtalet.
Precis som på byggavtalet vill facket se en utökat arbetstidsförkortning till 40 timmar per år. Arbetsgivarna vill tvärtom minska arbetstidsförkortningen. Och det med 3 timmar om det blir ett ettårsavtal.

Arbetsgrupp om resor

Byggnads vill att arbetet med att se över avtalets resebestämmelser återupptas. De vill även arbetsgivarna så på den punkten är de redan överens. Det lär bli en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över hela reseparagrafen. När det gäller semestern vill facket att kylföretagens huvudsemester hamnar under samma period som för Vvs-företagen. Från 1 juni till 31 augusti och inte som idag 15 maj till 15 september.
Årets förhandling är den första sedan de två avtalen – vvs- och kylavtalet – slogs ihop vid avtalsrörelsen 2013. Omkring 13 000 vvs-montörer och 1 000 kyltekniker omfattas av avtalet.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

LÄS MER

Webbreporter

Tipsa Katarina Connheim!

Katarina Connheim
010-601 10 33
070-627 60 84
Skicka e-post

Raketbränsle i tanken

Maskinförarlönen upp med 5 procent på ett år.

Ett eller annat dödsfall får man väl räkna med. Eller?

I veckan utsåg vi utbyggnaden av Södra cell Värö till Årets sämsta bygge under stor uppmärksamhet. Kommentarerna från Väröcheferna gjorde mig ärligt förbannad. Och Arbetsmiljöverket avslöjade sig än en gång som landets zombiemyndighet nummer 1.

Tävling - vem är det här?

Vilken ständigt aktuell person döljer sig på den pixlade bilden? Mejla ditt svar till red@byggarb.se. Märk mejlet "Tävling". Senast den 1 mars vill vi ha ditt bidrag. OBS! Glöm inte att ange ditt namn, mobilnummer, adress och klädstorlek.

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, absolut inte! 66
Ja, det har hänt. 41

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se