Tema: Avtal 2016

Publicerad 23 februari 14:00

Avtalskrav gällande vvs

Första rundan för nytt avtal

Arbetsgivarna vill följa industrins märke och ha nya turordningsregler. Facket vill ha 3,2 procent.

Vvs-företagen och Byggnads – parterna på teknikinstallationsavtalet vvs och kyl – träffades i dag efter lunch för att byta avtalskrav. Yrkandena är till viss del samma som växlades mellan parterna på byggavtalet igår. När det gäller lönerna skriver facket i sina yrkanden att de lägsta lönerna ska höjas med minst 800 kronor i månaden. I övrigt kräver facket 3,2 procent i lönelyft inom ramen för den gemensamma plattformen i 6F. De vill även höja samtliga ersättningar i avtalet med samma procenttal som löneökningarna. Vvs-företagen vill däremot att lönehöjningar följer den nivå som industrin hamnar på. Det så kallade märket.

Ny turordningslista

Arbetsgivarna skriver i sina avtalsyrkanden att de vill göra en generell översyn av kollektivavtalet för att göra deras egna medlemsföretag mer konkurrenskraftiga än de företag som inte har kollektivavtal. Vidare vill Vvs-företagen dela på service- och entreprenadmontörer i turordningsreglerna med motiveringen att de två yrkesgrupperna påverkas olika vid en lågkonjunktur. De vill även ha en längre provanställningstid för lärlingar då de tror att företagen då kommer våga anställa flera. De vill ha en provanställningstid på 9 månader.

Längre vila vid beredskapen

När det gäller anställda som har beredskap så yrkar facket på en förändring till 13 timmars dygnsvila varav minst 9 timmar ska vara sammanhängande. De vill även att arbetstagaren ska få bibehållen lön oavsett löneform om dygnsvila eller veckovila förläggs till ordinarie arbetstid. Byggnads vill även se att det införs regler om in- och utlåning i avtalet.
Precis som på byggavtalet vill facket se en utökat arbetstidsförkortning till 40 timmar per år. Arbetsgivarna vill tvärtom minska arbetstidsförkortningen. Och det med 3 timmar om det blir ett ettårsavtal.

Arbetsgrupp om resor

Byggnads vill att arbetet med att se över avtalets resebestämmelser återupptas. De vill även arbetsgivarna så på den punkten är de redan överens. Det lär bli en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över hela reseparagrafen. När det gäller semestern vill facket att kylföretagens huvudsemester hamnar under samma period som för Vvs-företagen. Från 1 juni till 31 augusti och inte som idag 15 maj till 15 september.
Årets förhandling är den första sedan de två avtalen – vvs- och kylavtalet – slogs ihop vid avtalsrörelsen 2013. Omkring 13 000 vvs-montörer och 1 000 kyltekniker omfattas av avtalet.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Hallå där ...

Tidigare artiklar

Byggnads varnar för att använda motorkapar. Orsaken är flera olyckor där arbetare fått ansiktet uppskuret.

Tema: HALLÅ DÄR...

Webbreporter

Tipsa Jenny Berggren!

Jenny Berggren
010-601 10 27
070-664 49 00
Skicka e-post

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, visst gör jag det 86
Nej, det gör jag inte 15

Bygglag värda sin vikt i guld

TBM-gruppen i region Stockholm-Gotland har nu ett ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen.

Rörtångstest: Klassiker mot uppstickare

Rörmokarna på Bravida hade inga svårigheter att utse vinnare i rörtångstestet, när vi ställde en klassiker mot två uppstickare.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Lönetvisten i Malmö

Byggnads menar att företaget Viremidos har betalat mer än 100 kr för lite i timlön. Viremidos menar att de följt EU-regler.
Följ förhandlingarna här.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

EU-granskning

Tolv byggarbetare från de nya EU-länderna har dött i arbetsplatsolyckor i Sverige sedan 2004, men omkring hälften av dem, är osynliga i statistiken. Läs alla artiklar här.

Krysset

Löser du korsord? Här finns Byggnadsarbetarens senaste kryss. Här finns också lösningarna.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej?

Tipsa Kenneth Petterson!

Kenneth Petterson
010-601 10 81
070-607 56 97
Skicka e-post

Byggbloggar

Många har åsikter om byggbranschen. Här hittar du några av landets vassaste byggbloggare. Klicka och tyck till.