Tema: Avtal 2016

Publicerad 23 februari 2016 14:00

Avtalskrav gällande vvs

Första rundan för nytt avtal

Arbetsgivarna vill följa industrins märke och ha nya turordningsregler. Facket vill ha 3,2 procent.

Vvs-företagen och Byggnads – parterna på teknikinstallationsavtalet vvs och kyl – träffades i dag efter lunch för att byta avtalskrav. Yrkandena är till viss del samma som växlades mellan parterna på byggavtalet igår. När det gäller lönerna skriver facket i sina yrkanden att de lägsta lönerna ska höjas med minst 800 kronor i månaden. I övrigt kräver facket 3,2 procent i lönelyft inom ramen för den gemensamma plattformen i 6F. De vill även höja samtliga ersättningar i avtalet med samma procenttal som löneökningarna. Vvs-företagen vill däremot att lönehöjningar följer den nivå som industrin hamnar på. Det så kallade märket.

Ny turordningslista

Arbetsgivarna skriver i sina avtalsyrkanden att de vill göra en generell översyn av kollektivavtalet för att göra deras egna medlemsföretag mer konkurrenskraftiga än de företag som inte har kollektivavtal. Vidare vill Vvs-företagen dela på service- och entreprenadmontörer i turordningsreglerna med motiveringen att de två yrkesgrupperna påverkas olika vid en lågkonjunktur. De vill även ha en längre provanställningstid för lärlingar då de tror att företagen då kommer våga anställa flera. De vill ha en provanställningstid på 9 månader.

Längre vila vid beredskapen

När det gäller anställda som har beredskap så yrkar facket på en förändring till 13 timmars dygnsvila varav minst 9 timmar ska vara sammanhängande. De vill även att arbetstagaren ska få bibehållen lön oavsett löneform om dygnsvila eller veckovila förläggs till ordinarie arbetstid. Byggnads vill även se att det införs regler om in- och utlåning i avtalet.
Precis som på byggavtalet vill facket se en utökat arbetstidsförkortning till 40 timmar per år. Arbetsgivarna vill tvärtom minska arbetstidsförkortningen. Och det med 3 timmar om det blir ett ettårsavtal.

Arbetsgrupp om resor

Byggnads vill att arbetet med att se över avtalets resebestämmelser återupptas. De vill även arbetsgivarna så på den punkten är de redan överens. Det lär bli en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över hela reseparagrafen. När det gäller semestern vill facket att kylföretagens huvudsemester hamnar under samma period som för Vvs-företagen. Från 1 juni till 31 augusti och inte som idag 15 maj till 15 september.
Årets förhandling är den första sedan de två avtalen – vvs- och kylavtalet – slogs ihop vid avtalsrörelsen 2013. Omkring 13 000 vvs-montörer och 1 000 kyltekniker omfattas av avtalet.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se