Tema: Kvinnomotståndet

Publicerad 20 januari 2016 16:07

"Slöseri med kompetens"

Fack och arbetsgivare bär ansvaret

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (s) tycker att det är allvarligt att kvinnor har svårare än män att få byggjobb. "Det är ett fruktansvärt slöseri med kompetens", säger hon.

Vad tänker du när du läser vår granskning?
- Det är väldigt allvarligt. Det är ett fruktansvärt slöseri med kompetens och jag blir upprörd över att man inte utnyttjar kvinnornas yrkeskompetens.

Är du förvånad att arbetslösheten bland kvinnor är nästan dubbelt så hög som bland männen?
- Ja, både förvånad och besviken. Samtidigt som det råder stor brist på utbildade byggnadsarbetare, så använder man inte dem som finns.

Vilka är dina reaktioner på motståndet bland byggarbetsgivare att anställa kvinnor?

- Det verkar som det förekommer könsdiskriminering. Det är ju inte totalt vetenskaplig undersökning, men det pekar i den riktningen. Det är det som gör mig besviken och upprörd.

LÄS MER: Hela vår granskning om motståndet mot kvinnorna

Vad säger du om att kvinnorna inte får jobb på grund av att de inte tros klara jargongen på arbetsplatsen?
- Det är ett irrelevant argument från arbetsgivarens sida. Om det är en sådan jargong på byggarbetsplatser, då är det problem. Men facket har också ett intresse av att det ska vara en jargong som är inkluderande och icke-diskriminerande för alla på arbetsplatsen.

Vad kan du som arbetsmarknadsminister göra för att kvinnor ska få jobb?
- Det är huvudsakligen arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren måste använda den kompetens som finns och som söker jobben. Men det du visar i reportaget är också kvinnor som vittnar om nedlåtande syn från arbetskamrater. När det gäller attityder har också facket en roll och då är det också en fråga för fackliga organisationer.

Men vad är ditt ansvar som arbetsmarknadsminister?
- Om inte arbetsgivaren anställer om man har brist på utbildad personal, så är det inte mycket regeringen kan göra. Det här ansvaret faller på arbetsgivaren.

Vad kan du som politiker göra för att motverka diskriminering?
- Regeringen gör insatser både när det gäller lagstiftning mot diskriminering och attitydpåverkan. Här är det arbetsgivarens ansvar att anställa kvinnor när de har rätt kompetens.

Tycker du att lagstiftningen ska skärpas?
- Det finns en skarp och tydlig lagstiftning idag. Lagstiftningen är väldigt tydlig på att man inte får sortera bort någon på grund av kön. Det är förbjudet.

Tyck till! Kommentera artikeln

Fler reaktioner på granskningen:

Byggnads ordförande om attityder

BI:s vd om granskningen.

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
 1. Den komiska att prata om kompetens när den större delen av regeringen saknar det...

 2. Gör som räddningstjänsten.
  Sänk trösklar .nu ska man vara glad om brandmannen orkar hjälpa ut människor från brinnande hus.
  Varför?????

 3. När man är rädd för förändringen så hittar man alltid syndabockar ( David , pj) . Det ni inte ser och hör vem som sänder ut budskapet om en stereotyp kränkande manschauvinsk arbetsmarknad ,om man inte passar in eran trångsynta syn skall brännmärkas och trakasseras.
  Jag undrar var finns er medkänsla ,sammanhållning och lojalitet mot kollegor och föreningen.
  De ända som vinner på erat raljerande är de som vill krossa facket så som AG , Borgarna och SD och det stora förlorarna är du och jag på splittrat arbetsmarknad och ett kluvet samhälle med usla villkor .
  Tänk efter det kunde vara DU!.

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se