Publicerad 3 februari 2012 11:49

Arbetsinvandring inom bygg ökar

Oro över bristande kontroll av villkor

Ansökningar om arbetstillstånd i byggbranschen har ökat från 25 till 1137 per år. Det gäller personer från länder utanför EU. Nu planerar Byggnads hårdare kontroller av deras arbetsvillkor.

I slutet av 2008 ändrades lagen om arbetskraftsinvandring. Det blev lättare att få lov att anställa arbetare från länder utanför EU, oavsett det generella läget på arbetsmarknaden. Sedan dess har debatten tidvis varit hård. Bland andra fackföreningsrörelsen har framfört att kontrollen av arbetarnas verkliga anställningsvillkor är för dålig, både i samband med ansökan och när arbetarna kommit hit. Man har också pekat på att de här arbetarna är extra utsatta då de är beroende av arbetet för att få stanna i Sverige.

Mångdubbling av ansökningar

Byggnads presenterar nu statistik som visar att byggbranschens intresse för att anställa arbetare från länder utanför EU har ökat kraftigt sedan lagen ändrades.
Facket får alltid tycka till om villkoren som arbetsgivarna presenterar i ansökan till Migrationsverket. Enligt Byggnads andre ordförande Johan Lindholm fanns det 25 ansökningar att tycka till om år 2008, förra året hade siffran stigit till 1137. En ansökan kan gälla flera personer.
- Problemet är att vi hinner inte följa upp det här, säger Johan Lindholm.

Samma trend enligt Migrationsverket

Beslut fattas sedan av Migrationsverket, avslagen är få på ansökningar om arbetstillstånd. Migrationsverkets statistik är inte indelad efter fackförbundstillhörighet, men förra året beviljades 1322 tillstånd för "hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning". Det innebär att en kraftig ökning från tidigare år fortsätter.

Hinner inte kontrollera

Johan Lindholm är orolig över hur stor andel av de utländska arbetarna som verkligen möter de villkor som beskrivits inför Migrationsverket. Han konstaterar att ansökningsprocessen i dag riskerar att bli ett spel för gallerierna då man måste godta arbetsgivarnas löften utan möjlighet att verkligen hinna kontrollera villkoren.
När Hotell- och restaurangfacket följde upp villkoren på 54 arbetsplatser som fått ansökningar beviljade upptäcktes lag- och avtalsbrott på 33. Johan Lindholm säger att även Byggnads nu planerar för att starta ett projekt för att följa upp arbetskraftsinvandrarnas verkliga villkor.

Migrationsverket skärper reglerna

I januari införde Migrationsverket vissa skärpningar i sina kontroller inför att tillstånd beviljas. Byggföretag ska nu kunna visa att lön kan garanteras för den tid som anställningserbjudandet gäller. Företag som tidigare har haft anställda från länder utanför EU ska visa dokumentation av utbetalda löner. Företagen måste också visa att arbetarna har fått information om de villkor som redovisats för Migrationsverket.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Globaliseringen av byggbranschen kommer sluta som i USA där i princip samtliga byggnadsarbetare är okvalificerade och underbetalda.Inhemska branscher i okvalificerade eller lågutbildade områden är dom som först slås ut av det som sker nu.Kontroller samt skärpta regelverk har ingen eller liten effekt när det aldrig efter kontrolleras.Byggindustrin i Sverige står inför ett vägskäl där man både skall måna om den inhemska arbetskraften och samtidigt väja för den i princip avreglerade utländska.Den som vinner av dom två är med stor sannolikhet den som tar minst betalt.Vi arbetare förlorar i bägge fallen.

  2. Det enda som funkar är att facket tar i med hårdhandskarna och kräver lika lön för alla som jobbar i Sverige. Men det är svårt nu när det är EU som bestämmer och "konkurrensfriheten" väger tyngre än lönerna. Gissa vem som vinner på det, inte är det arbetarna i alla fall...

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se